SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KP PSP w Górze: Zamówienia publiczne

   

Aktualnie
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Górze
nie prowadzi postępowania w trybie zamówienia publicznego

 

 

 

Ostatnie zamówienie publiczne: listopad 2010 r.

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 2 lutego 2018 r.
  Pożary   13 
  Miejscowe zagrożenia    21 
  Alarmy fałszywe    2 
  Suma     36 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010