BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

Spotkanie informacyjne dot. szkolenia OSP

W dniu 7 maja 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie KP PSP w Górze odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące "Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP". Głównym wątkiem spotkania było przedstawienie zasad korzystania z platformy edukacyjnej do zdalnej nauki.

http://www.platforma2.wint.pl/

Ponadto omówiono i zaprezentowano wydruk raportu z platformy, który będzie wymagany w celu dopuszczenia druha do egzaminu teoretycznego.

 

 

Zakres tematów, z których należy dostarczyć wydruk:

  • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
  • Szkolenie podstawowe cz. I,
  • Szkolenie podstawowe cz. II,
  • Ratownictwo techniczne,
  • Szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwo wodne dla OSP.

 

 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 23 lipca 2018 r.
  Pożary   148 
  Miejscowe zagrożenia    146 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     304 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010