BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Powołanie na stanowisko komendanta

Krzysztof Panocha

W dniu 26 marca 2018 r. decyzją

Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

 

Pan bryg. mgr inż. Krzysztof Panocha

 

został powołany z dniem 27 marca 2018 r. na stanowisko

 

Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Górze
.

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 23 lipca 2018 r.
  Pożary   148 
  Miejscowe zagrożenia    146 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     304 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010