BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Szkolenie z zakresu kwarlifikowanej pierwszej pomocy

Szkolenie KPP

W dniu 22.03.2018 r. funkcjonariusze KP PSP w Górze oraz druhowie z jednostek OSP Jemielno, Lubów i Radosław uczestniczyli w szkoleniu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp), które przeprowadził Pan Piotr Chudy z firmy Med-Group s.c.

Tematem warsztatów było ,,Badanie wstępne osób poszkodowanych”, które w sposób teoretyczny zostało omówione przez przedstawiciela firmy Med-Group s.c., a następnie wszyscy uczestniczący w szkoleniu ratownicy w sposób praktyczny sprawdzili przyswojoną wiedzę.

 

Zorganizowane warsztaty zakresu ratownictwa medycznego odbywać się będą cyklicznie i mają na celu przygotowanie uczestników do natychmiastowego i profesjonalnego udzielenia kpp podczas prowadzonych  działań ratowniczo-gaśniczych w obliczu prawdziwego zagrożenia życia i zdrowia osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia.


 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 23 lipca 2018 r.
  Pożary   148 
  Miejscowe zagrożenia    146 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     304 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010