BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Szkolenie - zdarzenia z udziałem pojazdów hybrydowych

Szkolenie

W dniu 20 marca 2018 r. w godzinach od 9:00 do 11:00 w KP PSP w Górze odbyło się szkolenie dot. postępowania w przypadku zdarzeń z udziałem pojazdów hybrydowych przeprowadzone przez Pana Dominika Grzegorzewskiego kierownika serwisu firmy Toyota Mikołajczak Leszno.

Szkolenie obejmowało zagadnienia z zakresu rozpoznania pojazdu oraz podstawowych zasad i uwag dotyczących postępowania w sytuacjach awaryjnych. Szkolenie składało się z części teoretycznej zrealizowanej za pomocą środków multimedialnych na świetlicy komendy oraz praktycznej na placu strażnicy gdzie odbyła się prezentacja samochodu Toyota Yaris 1,5 Hybrid.

 

Przedstawiciel firmy w prezentowanym pojeździe pokazał funkcjonariuszom uczestniczącym w szkoleniu budowę napędu hybrydowego oraz możliwość odcięcia zasilania wysokiego napięcie.

 

Podczas szkolenia istniała również możliwość odbycia jazdy próbnej ww. pojazdem.

 

 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 23 lipca 2018 r.
  Pożary   148 
  Miejscowe zagrożenia    146 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     304 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010