BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Bezpiecznie na wsi”

Bezpieczenie na wsi - konkurs

Dnia 20 marca 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze odbyła się wystawa prac plastycznych połączona z pracami Jury VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Bezpiecznie na wsi”. Przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego -  Placówka Terenowa w Górze i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze dokonali oceny prac plastycznych dzieci „ Bezpiecznie na wsi mamy – wypadkom zapobiegamy”

Zakwalifikowano 75 prac uczniów, z których komisja konkursowa w składzie: Hanna Szalkowska, Marta Torchała, Krzysztof Panocha wyłoniła 6  zwycięzców powiatowego etapu konkursu.

 

W I grupie wiekowej (klasy 0-3) zwycięzcami zostali:

- Aniela Ratajczak,

- Zofia Wolna,

- Julia Gruszczyńska.

 

 

W II grupie wiekowej (klasy 4-7) zwycięzcami zostali:

- Klaudia Rydełkiewicz,

- Karolina Gawda,

- Filip Pawlak.

 

Prace te zakwalifikowały się do etapu regionalnego.

 

 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 23 lipca 2018 r.
  Pożary   148 
  Miejscowe zagrożenia    146 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     304 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010