BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Spartakiada bezpieczeństwa dla uczniów klas IV ze Szkół Podstawowych Gminy Wąsosz

Spartakiada W dniu 16 marca 2018 r. w ramach akcji ,,Kręci mnie bezpieczeństwo" funkcjonariusze KP PSP w Górze, przy współudziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Górze, uczestniczyli w ,,Spartakiadzie bezpieczeństwa dla uczniów klas IV ze Szkół Podstawowych Gminy Wąsosz", która odbyła się w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu przy ul. Zacisze 10D. Konkurs dotyczył zagadnień z pierwszej pomocy medycznej.

Przed rozpoczęciem konkursu funkcjonariusz KP PSP w Górze przypomniał uczestnikom zasady zgłaszania do odpowiednich służb, informacji o zaistniały zagrożeniu, a następnie na fantomie pokazał sposób prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po prezentacji przystąpiono do zadań konkursowych.  Konkurs przebiegał trzy etapowo. Pierwszy etap polegał na rozwiązaniu testu pisemnego. W drugim etapie strażak wcielił się w rolę dyspozytora, który przyjmował zgłoszenie od uczestników konkursu o osobie nieprzytomnej. Instruował on uczestników, co mają wykonywać aby skutecznie udzielić pomocy osobie zagrożonej. Następnie oceniał wykonywane czynności. W ostatnim trzecim etapie, uczestnicy musieli wykazać się znajomością sprzętu medycznego. Każda grupa losowała 5 karteczek z nazwą sprzętu, który należało znaleźć w torbie PSP-R0 i pokazać oceniającym.

 

Uczestnicy konkursu wykazali się dużą znajomością wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej. Dla wszystkich przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe od sponsorów konkursu. Spartakiada zakończyła się pamiątkowym wspólnym zdjęciem.


 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 23 lipca 2018 r.
  Pożary   148 
  Miejscowe zagrożenia    146 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     304 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010