BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

mł. bryg. Lucjan Sibilak - przejście Zastępcy Komendanta na emeryturę

L. Sibilak - emerytura Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Górze

W dniu 29 stycznia 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Górze odbyła się uroczystość  związana z przejściem, po niespełna 30 latach służby, na zaopatrzenie emerytalne mł. bryg. Lucjana Sibilaka - Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Górze. Na początku spotkania Komendant Powiatowy PSP w Górze - st. bryg. Arkadiusz Szuper przedstawił historię służby swojego zastępcy.

 

Mł. bryg. Lucjan Sibilak swoją karierę zawodową rozpoczął  1 lipca 1990 r. w Zawodowej Straży Pożarnej w Górze. Z chwilą utworzenia Powiatu Górowskiego w styczniu 1999 r. służbę pełnił jako zastępca dowódcy JRG w KP PSP w Górze. Na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Górze został powołany z dniem 1 czerwca 2003 r., z którego został odwołany z dniem 31 stycznia 2018 r., w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne.

 

Po krótkim rysie historycznym,  współpracownicy złożyli życzenia i gratulacje dla przyszłego emeryta.  Po życzeniach, podziękował wszystkim za współpracę i lata wspólnej służby. Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem.


 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 23 lipca 2018 r.
  Pożary   148 
  Miejscowe zagrożenia    146 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     304 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010