BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

,,Kręci mnie bezpieczeństwo"

Kręci mnie bezpieczeństwo 2017 W dniach 10, 16, 18 i 19 sierpnia 2017 r. w ramach akcji ,,Kręci mnie bezpieczeństwo", przeprowadzono szereg działań promujących poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

W dniu 10 sierpnia 2017 r. Komendę Powiatową PSP w Górze odwiedziły dzieci w wieku szkolnym wraz z opiekunami, którzy uczestniczyli w zajęciach letnich prowadzonych przez Dom Kultury w Górze. Podczas wizyty, dzieci zwiedziły siedzibę jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz zobaczyły sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze. Zapoznały się z zasadami bezpiecznego zachowania się w lesie oraz podczas burzy. Strażacy omówili także warunki bezpiecznego korzystania z kąpielisk i akwenów wodnych oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru lub miejscowego zagrożenia. Wielką atrakcją dla dzieci była możliwość przymierzenia strażackiego hełmu oraz podawania wody z samochodu gaśniczego.

 

W dniu 16 sierpnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechlowie strażacy z  KP PSP w Górze wygłosili pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas wakacji oraz na fantomie pokazali sposoby prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Każdy z uczestników spotkania samodzielnie mógł ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz prowadzić sztuczne oddychanie metodą usta-usta oraz masaż serca.

 

W dniu 18 sierpnia 2017 r. na terenie basenu miejskiego OKF w Górze, funkcjonariusze JRG Góra przeprowadzili pogadankę i pokaz udzielania pierwszej pomocy osobom tonącym. Dzieci będące tego dnia na basenie miały możliwość samodzielnie przećwiczyć na fantomie treningowym masaż serca oraz sztuczne oddychanie.

 

Podobne pokazy zorganizowano w dniu 19 sierpnia 2017 r. podczas festynu wiejskiego w miejscowości Chocieborowice, w czasie których wygłoszono także prelekcję na temat poprawy bezpieczeństwa pożarowego w obiektach mieszkalnych.

 

Wszystkie akcje cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu górowskiego. Mamy nadzieję, że przyczyniły się one do poszerzenia wiedzy, którą można będzie wykorzystać w przypadku powstania ewentualnych zagrożeń.


 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 9 lipca 2018 r.
  Pożary   144 
  Miejscowe zagrożenia    136 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     290 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010