BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Obchody Dnia Strażaka w KP PSP w Górze - 30 maja 2011 r.

W dniu 30 maja 2011 r. w KP PSP w Górze, przy pięknej słonecznej pogodzie, jak co roku odbyły się uroczyste obchody z okazji Dnia Strażaka. W uroczystości uczestniczył st. bryg. Jerzy Łabowski - Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, władze samorządowe w osobach: Piotr Wołowicz – Starosta Górowski, Zbigniew Józefiak - Przewodniczący Rady Powiatu w Górze, Zbigniew Stuczyk – Burmistrz Wąsosza, Czesław Połczyk – wójt gm. Jemielno, Tadeusz Otto – sekretarz gm. Góra i Wioletta Stupnicka Cencora – sekretarz gm. Niechlów, zaprzyjaźnione służby mundurowe:

podinsp. Robert Grabkowski - Komendant Powiatowy Policji w Górze, dh Gerard Urban – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Górze, dh Stanisław Filaber – Komendant Gminny ZOSP RP w Jemielnie, dh Stefan Kasperski - Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Górze oraz dh Andrzej Wałęga – Komendant Gminny ZOSP RP w Górze. Wśród zaproszonych gości był także ks. Arkadiusz Wysokiński – dziekan dekanatu Góra-Zachód oraz Pan Dariusz Dąsal - Prezes Spółdzielni Mleczarskiej DEMI w Górze.

 

Uroczystego otwarcia i przywitania zaproszonych gości dokonał Komendant Powiatowy PSP w Górze – bryg. Arkadiusz Szuper. W swoim wystąpieniu podziękował władzom samorządowym za pomoc w sfinansowaniu 2 lekkich pojazdów pożarniczych, natomiast Zastępcy Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu za przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania GCBA 12/60, a strażakom i pracownikom cywilnym za całoroczny trud w działaniach w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu górowskiego.

 

Następnie str. Piotr Rydełkiewicz złożył ślubowanie i został włączony w poczet nowych pracowników naszej komendy. Po ceremonii ślubowania przystąpiono do najbardziej oczekiwanego przez strażaków punktu programu, czyli wręczenia medali i odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe.

 

Na początku Starosta Górowski Piotr Wołowicz wręczył st. ogn. Jarosławowi Teresiakowi brązowy medal za długoletnią służbę nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medale otrzymali także: st. ogn. Marek Stećko – srebrny medal oraz st. ogn. Krzysztof Kumanowski i st. ogn. Jacek Kosiuba – brązowy medal. W przypadku dwóch pierwszych, wręczenie medali nastąpiło w dniu 15 maja br. podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka we Wrocławiu, natomiast st. ogn. J. Kosiuba odebrał medal w dniu 31 maja br. podczas uroczystości z okazji Dnia Strażaka, która odbyła się w KW PSP we Wrocławiu.

 

Następnie Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu st. bryg. Jerzy Łabowski wręczył st. ogn. Jarosławowi Teresiakowi Brązową Odznakę Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Brązową Odznakę otrzymali również st. ogn. Tadeusz Zdanowicz i ogn. Robert Górski, którzy odebrali odznaki w dniu 31 maja br. podczas uroczystości z okazji Dnia Strażaka, która odbyła się w KW PSP we Wrocławiu. Kolejnym wręczanym odznaczeniem były medale „Za zasługi dla pożarnictwa”. Medale z rąk dh. Gerarda Urbana - Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP otrzymali: Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” - st. ogn. Marek Stećko, st. ogn. Robert Maksymczuk, mł. ogn. Ernest Panek, st. sekc. Łukasz Skotarczyk. Srebrne medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: mł. kpt. Kamil Rogasik, ogn. Piotr Szumiec, ogn. Piotr Kowalski. Brązowe medale „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: asp. Łukasz Andrzejewski oraz sekc. Krzysztof Mastalerz. Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżniony został st. kpt. Lucjan Sibilak, który odebrał go w dniu 31 maja 2011 r. podczas uroczystości z okazji Dnia Strażaka, która odbyła się w KW PSP we Wrocławiu. Następnie wręczono nominacje na wyższe stopnie służbowe. Awans na starszego kapitana otrzymał kpt. Marcin Klefas i kpt. Maciej Liśkiewicz. Ww. odebrali akt mianowania w dniu 16 maja br. podczas uroczystego otwarcia strażnicy dla KP PSP w Złotoryi z rąk samego Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny i Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza.

 

Następnie Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu st. bryg. Jerzy Łabowski wręczył awanse w korpusie podoficerów. Awanse otrzymali: na ogniomistrza – mł. ogn. Wojciech Skarłubowicz, na starszego sekcyjnego – sekc. Łukasz Skotarczyk. Komendant Powiatowy PSP w Górze awansował na stopień starszego strażaka trzech stażystów: str. Andrzeja Kaucha, str. Mateusza Kozłowskiego i str. Sebastiana Burdziłowskiego. Po serii odznaczeń i wyróżnień w imieniu odznaczonych i awansowanych głos zabrał st. ogn. Jarosław Teresiak, który swoje wystąpienie skwitował krótkim ,,Dziękuję”. Po tym wystąpieniu Komendant Powiatowy PSP w Górze wręczył okolicznościowe upominki dla Burmistrza Góry - Pani Ireny Krzyszkiewicz, Burmistrza Wąsosza - Pana Zbigniewa Stuczyka, Wójta gminny Niechlów - Pana Jana Głuszko oraz Prezesa Spółdzielni Mleczarskiej DEMI w Górze - Pana Dariusza Dąsala. Upominki otrzymały instytucje i osoby, które przyczyniły się do sfinansowania zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego Isuzu D-max oraz lekkiego samochodu operacyjnego Dacia Duster. Komendant złożył także podziękowanie na ręce Zastępcy Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu dla Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu za przekazanie w użytkowanie KP PSP w Górze ciężkiego samochodu gaśniczego na podwoziu Scania.

 

Po serii podziękowań ks. Arkadiusz Wysokiński – dziekan dekanatu Góra-Zachód poświęcił nowe pojazdy pożarnicze.

 

Następnie były wystąpienia zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zabrał st. bryg. Jerzy Łabowski Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu. Z okazji święta Dnia Strażaka życzył wszystkim strażakom zawodowym i ochotniczym pomyślności w życiu, zadowolenia z pracy i tyle samo powrotów, co wyjazdów. W kolejnych wystąpieniach, do życzeń dołączyli się przedstawiciele władz samorządowych, dziekan miejscowej parafii, zaprzyjaźnione służby i zakłady pracy. Uroczystość zakończyła się okolicznościowymi wpisami do kroniki komendy.

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 23 lipca 2018 r.
  Pożary   148 
  Miejscowe zagrożenia    146 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     304 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010