Uroczyste otwarcie nowej siedziby KP PSP w Górze

W dniu 10 września 2010 r. o godz. 11.00 w Górze przy ul. Witosa 22, odbyła się uroczystość otwarcia obiektu nowej strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze. W uroczystości uczestniczyli m.in.  nadbryg. Marek Kowalski - Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Jerzy Łabowski – Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Marcin Szuchta – Dyrektor Gabinetu Wojewody Dolnośląskiego, władze samorządowe z terenu powiatu górowskiego w osobach: Beata Pona – Starosta Górowski, Tadeusz Birecki – Wicestarosta Górowski, Władysław Stanisławski – Przewodniczący Rady Powiatu, Irena Krzyszkiewicz – Burmistrz Góry, Zbigniew Stuczyk – Burmistrz Wąsosza, Czesław Połczyk – wójt gm. Jemielno, Jan Głuszko- wójt gm. Niechlów, Komendanci Miejscy i Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, Głogowa, Kamiennej Góry, Legnicy, Lubinia, Milicza, Oławy, Polkowic, Środy Śląskiej, Świdnicy, Wałbrzycha, Wołowa, Złotoryi, Rawicza i Wschowy, zaprzyjaźnione służby mundurowe: ppłk. dypl. Marek Baraniak – Dowódca Garnizonu Głogów, ppłk. Adam Kliszka – dowódca IV Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego w Głogowie,  mł. insp. Wiesław Lisowski – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Górze, dh Gerard Urban – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Górze, dh Władysław Boczar - członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu, przedstawiciel Nadleśnictwa Góra Śląska, a także dyrektorzy szkół z terenu powiatu, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Górze oraz dyrektorzy i kierownicy zaprzyjaźnionych zakładów pracy i instytucji. Wśród zaproszonych gości był także ks. Infułat Adam Drwięga - kapelan dolnośląskich strażaków, ks. Arkadiusz Wysokiński – dziekan dekanatu Góra-Zachód, ks. Jerzy Żytowiecki – dziekan dekanatu Góra-Wschód, ks. Zenon Bielecki – kapelan górowskich strażaków.
Uroczystego otwarcia i przywitania zaproszonych gości dokonała Pani Beata Pona – Starosta Górowski. Następnie Komendant Powiatowy PSP w Górze – bryg. Arkadiusz Szuper przedstawił krótką historię budowy. W dalszej części uroczystości wręczono medale i odznaczenia. Na początku Dyrektor Gabinetu Wojewody Dolnośląskiego – Pan Marcin Szuchta wręczył srebrne i brązowe medale ,,Za długoletnią służbę” nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Srebrne medale otrzymali: asp. w stanie spoczynku  Jan Mastalerz, st. ogn. Sławomir Smugowski, st. ogn. Tadeusz Zdanowicz, ogn. Bogdan Szala. Brązowym medalem odznaczeni zostali: asp. sztab. Robert Szyjka, asp. Robert Haręzga, st. ogn. Leszek Kaźmierczak, st. ogn. Robert Maksymczuk, st. ogn. Jerzy Zarzycki. Dyrektor Gabinetu Wojewody Dolnośląskiego wręczył także  st. kpt. Lucjanowi Sibilakowi - srebrny medal ,,Za zasługi dla obronności kraju” nadany przez Ministra Obrony Narodowej. Następnie wręczono srebrne i brązowe odznaki ,,Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Srebrną odznakę otrzymali: Pani Beata Pona, Pani Irena Krzyszkiewicz, bryg. Arkadiusz Szuper. Brązową odznakę otrzymali: Pan Tadeusz Birecki, Pan Andrzej  Samborski, kpt. Maciej Liśkiewicz, asp. Robert Haręzga, st. ogn. Krzysztof Kumanowski, ogn. Bogdan Szala. Aktu odznaczenia dokonał Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - nadbryg. Marek Kowalski oraz Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - st. bryg. Jerzy Łabowski. Kolejne medale ,,Za zasługi dla pożarnictwa”, wręczał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - dh Gerard Urban oraz członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu – dh Władysław Boczar. Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: asp. sztab. Robert Szyjka, st. ogn. Leszek Kaźmierczak. Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali: kpt. Marcin Klefas, st. ogn. Jerzy Zarzycki, ogn. Sylwia Joncel, ogn. Jarosław Smugowski, ogn. Robert Górski. Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: st. sekc. Tomasz Błaszczyk, sekc. Krzysztof Suty. Kolejne wyróżnienie, otrzymane z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej -  nadbryg. Marka Kowalskiego oraz Zastępcy Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - st. bryg. Jerzego Łabowskiego odebrał nasz Komendant - bryg. Arkadiusz Szuper, który otrzymał Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Po serii odznaczeń i wyróżnień w imieniu odznaczonych głos zabrał kpt. Maciej Liśkiewicz, który podziękował za zaufanie jakim zwierzchnicy obdarzyli górowskich strażaków oraz za wręczone medale i odznaczenia. Następnie Pani Beata Pona – Starosta Górowski oraz bryg. Arkadiusz Szuper - Komendant Powiatowy PSP w Górze, wręczyli podziękowania dla osób szczególnie zaangażowanych w budowę nowej strażnicy. Podziękowania otrzymali: gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,  nadbryg. Marek Kowalski - Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Pan Rafał Jurkowlaniec – wojewoda dolnośląski, st. bryg. Jerzy Łabowski - Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz Pan Stanisław Dudkowiak – właściciel firmy realizującej budowę strażnicy. Po tych podziękowaniach Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Górze wręczył Wicestaroście Górowskiemu – Tadeuszowi Bireckiemu upominek w postaci strażackiego toporka za niezłomną walkę i ogromny trud na rzecz powstania nowej strażnicy. Komendant – bryg. Arkadiusz Szuper wręczył także dyplomy za owocną współpracę oraz zaangażowanie i trud podejmowany na rzecz podnoszenia i umacniania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu górowskiego. Dyplomy otrzymali: Pani Beata Pona – Starosta Górowski, Pani Irena Krzyszkiewicz – Burmistrz Góry, Pan Zbigniew Stuczyk –Burmistrz Wąsosza, Pan Jan Głuszko – Wójt gm. Niechlów, Pan Czesław Połczyk – Wójt gm. Jemielno,  Pan Piotr Wołowicz – Zastępca Burmistrza Góry, młodszy inspektor  Wiesław Lisowski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Górze, Pani Marzena Orcholska – właścicielka piekarni ,,Maja” w Górze, Pan Andrzej Dodot – Dyrektor firmy ,,Bioestry” Sp. z o.o. w Górze,  Pan Andrzej Łaszewski - po. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Górze, Pan Andrzej Samborski – po. Dyrektor wydziału Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Górze, Pan Dariusz Dąsal – prezes Spółdzielni Mleczarskiej ,,DEMI” w Górze oraz Pan Piotr Dudun  – kierownik budowy strażnicy. Po tym wystąpieniu, nastąpił długo wyczekiwany moment, czyli uroczyste poświęcenie oraz symboliczne otwarcie strażnicy. Aktu poświęcenia dokonali: ks. infułat – Adam Drwięga - kapelan dolnośląskich strażaków, ks. Arkadiusz Wysokiński – dziekan dekanatu Góra-Zachód, ks. Jerzy Żytowiecki – dziekan dekanatu Góra-Wschód, ks. Zenon Bielecki – kapelan górowskich strażaków. Po ceremonii poświęcenia, symbolicznego otwarcia strażnicy, poprzez przecięcie wstęgi dokonali: Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Kowalski, Dyrektor Gabinetu Wojewody Dolnośląskiego – Pan Marcin Szuchta, Starosta Górowski – Pani Beata Pona, Burmistrz Góry – Pani Irena Krzyszkiewicz, Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - st. bryg. Jerzy Łabowski oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Górze - bryg. Arkadiusz Szuper. Następnie były wystąpienia zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zabrał nadbryg. Marek Kowalski - Zastępca Komendanta Głównego PSP. Z okazji uroczystości życzył wszystkim strażakom zadowolenia z pracy w nowej strażnicy oraz pogratulował nowego obiektu. Na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Górze złożył także promesę z zagwarantowaną kwotą na nowe wyposażenie dla obiektu strażnicy. Kolejnym mówcą był Pan Marcin Szuchta -  Dyrektor Gabinetu Wojewody Dolnośląskiego, a po nim Pani Beata Pona – Starosta Górowski. Następnie odczytano życzenia Pani Ewy Wolak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Po życzeniach, w kolejnych wystąpieniach, do gratulacji z okazji otwarcia strażnicy dołączyli się przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół i zakładów pracy, Komendanci Miejscy i Powiatowy PSP z terenu województwa oraz powiatów ościennych oraz szefowie zaprzyjaźnionych służb mundurowych. Uroczystość zakończyła się okolicznościowymi wpisami do kronik komendy, zwiedzaniem nowej remizy oraz strażacką grochówką.

 
Page 1 of 2 Next
P1030102
P1030102

P1030102
P1030104
P1030104

P1030104
P1030105
P1030105

P1030105
P1030115
P1030115

P1030115
P1030123
P1030123

P1030123
P1030128
P1030128

P1030128
P1030129
P1030129

P1030129
P1030160
P1030160

P1030160
P1030162
P1030162

P1030162
P1030164
P1030164

P1030164
P1030166
P1030166

P1030166
P1030177
P1030177

P1030177
P1030178
P1030178

P1030178
P1030186
P1030186

P1030186
P1030193
P1030193

P1030193
P1030198
P1030198

P1030198
P1030199
P1030199

P1030199
P1030211
P1030211

P1030211
P1030221
P1030221

P1030221
P1030223
P1030223

P1030223
P1030224
P1030224

P1030224
P1030225
P1030225

P1030225
P1030226
P1030226

P1030226
P1030228
P1030228

P1030228
P1030235
P1030235

P1030235
1 2