BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Sport

VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

VII zawody powiatowe - powiat Góra 15.09.2013

W dniu 15 września 2013 r. na boisku sportowym Zespołu Szkół w Irządzach przeprowadzono VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu górowskiego. Pięć dni wcześniej, bo w dniu 10 września br. w siedzibie KP PSP w Górze odbyło się losowanie kolejności startów drużyn biorących udział w tegorocznych zawodach.

 

Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach tj. sztafeta pożarnicza 7 x 50m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.

W zawodach udział wzięło 6 drużyn – zwycięzców zawodów gminnych i ostatnich zawodów powiatowych z następujących jednostek OSP:

 • OSP Stara Góra – gr. A, gm. Góra,
 • OSP Chróścina – gr. A, gm. Góra,
 • OSP Żuchlów – gr. A, gm. Niechlów,
 • OSP Luboszyce – gr. A, gm. Jemielno,
 • OSP Irządze – gr. C (żeńska), gm. Jemielno,
 • OSP Luboszyce – gr. C (żeńska), gm. Jemielno.

Organizatorami tegorocznych zawodów byli: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Górze przy współudziale, Komendy Powiatowej PSP w Górze i Urzędu Gminy w Jemielnie. Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Górze – bryg. Arkadiusz Szuper, a sędzią głównym był st. kpt. Marcin Klefas.

 

Po wprowadzeniu na płytę boiska startujących jednostek przez st. kpt. Macieja Liśkiewicza – Komendanta Zawodów, dh. Aleksandra Makowska odśpiewała hymn Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Górze dh Stanisław Jabłoński, który przywitał zaproszonych gości. Wśród nich byli:

 • Edward Szendryk – Przewodniczący Rady Powiatu,
 • Paweł Niedźwiedź – Wicestarosta Powiatu Górowskiego,
 • Jan Głuszko – Wójt Gminy Niechlów,
 • Andrzej Rogala – Zastępca Burmistrza Góry,
 • Ryszard Czerw – Sekretarz Urzędu Gminy w Jemielnie,
 • bryg. Arkadiusz Szuper – Komendant Powiatowy PSP w Górze,
 • st. kpt. Lucjan Sibilak – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Górze,
 • dh Andrzej Rękosiewicz – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Górze,
 • dh Karol Langiewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Górze,
 • dh Andrzej Wałęga – Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Górze,
 • dh Ewelina Baran – Sekretarz Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Górze,
 • Andrzej Rybak – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Niechlowie,
 • podinsp. Janusz Szendryk – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Górze,
 • Tadeusz Juska – Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Górze,
 • Katarzyna Sadowska – przedstawiciel - Biura Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w UMiG w Górze,
 • Dariusz Matkowski – lekarz medycyny.

 

Po otwarciu uroczystości przystąpiono do zawodów. Spikerem, który przybliżał publiczności przebieg konkurencji był Pan Radosław Majewski z Urzędu Gminy w Niechlowie. Pierwsza konkurencja – sztafeta pożarnicza 7 x 50m z przeszkodami polegała na wykonaniu następujących zadań. Pierwszy zawodnik podbiega do rozdzielacza, do którego przyłącza wąż gaśniczy, następnie w strefie zmian przekazuje prądownicę (służy jako pałeczka) kolejnemu zawodnikowi. Ten przeskakuje płotek lekkoatletyczny i przekazuje prądownicę trzeciemu zawodnikowi. Trzeci zawodnik przeskakuje ,,rów z wodą”. Kolejny slalomem mija 3 tyczki. Piąty zawodnik przebiega równoważnię. Szósty zawodnik przeskakuje w dowolny sposób ścianę o wysokości 1,5m. Ostatni zawodnik podłącza wąż gaśniczy do rozdzielacza i do prądownicy, z którą wbiega na metę.

 

W konkurencji tej klasyfikacja w grupie ,A” przedstawiała się następująco:

1 miejsce OSP Luboszyce   z wynikiem 62 pkt

2 miejsce OSP Stara Góra  z wynikiem 65 pkt

3 miejsce OSP Żuchlów      z wynikiem 66 pkt

4 miejsce OSP Chróścina    z wynikiem 75 pkt

 

Wśród kobiet klasyfikacja była następująca:

1 miejsce OSP Luboszyce   z wynikiem 76 pkt

2 miejsce OSP Irządze      z wynikiem 113 pkt

 

Druga konkurencja – ćwiczenie bojowe, polegała na rozwinięciu 2 linii gaśniczych i podaniu wody w celu przewrócenia pachołków i obrócenia tarczy. Początek konkurencji polegał na zbudowaniu linii ssawnej i zassaniu przy pomocy motopompy wody ze zbiornika. Następnie podaniu tej wody do zbudowanej linii głównej i 2 linii gaśniczych.

 

W konkurencji tej klasyfikacja w grupie ,A” przedstawiała się następująco:

1 miejsce OSP Luboszyce   z wynikiem 49 pkt

2 miejsce OSP Stara Góra  z wynikiem 50 pkt

3 miejsce OSP Żuchlów      z wynikiem 54 pkt

4 miejsce OSP Chróścina    z wynikiem 58 pkt

 

Wśród kobiet kolejność była następująca:

1 miejsce OSP Luboszyce z wynikiem 63 pkt

2 miejsce OSP Irządze      z wynikiem 93 pkt

 

W klasyfikacji generalnej tabela końcowa wyników wyglądała następująco:

Mężczyźni

1 miejsce OSP Luboszyce   z wynikiem 111 pkt

2 miejsce OSP Stara Góra  z wynikiem 115 pkt

3 miejsce OSP Żuchlów      z wynikiem 120 pkt

4 miejsce OSP Chróścina    z wynikiem 133 pkt

 

Kobiety:

1 miejsce OSP Luboszyce z wynikiem 139 pkt

2 miejsce OSP Irządze      z wynikiem 206 pkt

 

Po zakończeniu zawodów zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Starostę Powiatu Górowskiego oraz puchary, medale i dyplomy ufundowane przez Nadleśnictwo Góra Śląska w Górze. Po wręczeniu nagród dh Stanisław Jabłoński podziękował uczestnikom zawodów za uzyskane wyniki. W podziękowaniu za pomoc przy organizacji zawodów wręczył pamiątkowe statuetki przedstawicielom władz samorządowych oraz dh Aleksandrze Makowskiej.

 

 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 23 lipca 2018 r.
  Pożary   148 
  Miejscowe zagrożenia    146 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     304 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010