BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

Pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Górze

 

  • Kierownictwo komendy
   
Komendant Powiatowy  

Krzysztof Panocha

 
bryg. mgr inż. Krzysztof Panocha  

 

  • Wydział operacyjno-szkoleniowy
 
Starszy technik

Andrzej Kauch

mł. ogn. mgr inż. Andrzej Kauch

 

 

Powiatowe Stanowisko Kierowania

         
Dyżurny stanowiska kierowania   Dyżurny stanowiska kierowania   Dyżurny stanowiska kierowania

 

 

mł. kpt. inż. Łukasz Wojtaś   asp. inż. Tomasz Błaszczyk   st. ogn. Wojciech Skarłubowicz
     
Dyspozytor   Dyspozytor

 

st. sekc. Artur Jarząb   sekc. mgr inż. Piotr Rydełkiewicz

 

 

  • Sekcja finansowo-kadrowa
         
Stażysta
  Stażysta   Technik

 

 

str. mgr Magdalena Przepiórka   str. Monika Boksińska   Justyna Chawchunowicz

 

 

  • Samodzielne stanowisko ds. kwatermistrzowskich
Starszy technik

Mateusz Kozłowski

st. sekc. mgr Mateusz Kozłowski

 

 

  • Samodzielne stanowisko ds. kontrolno-rozpoznawczych
Starszy specjalista

mł. bryg. mgr Marcin Klefas

 

 

  • Jednostka ratowniczo-gaśnicza
     
Dowódca JRG   Starszy inspektor

 

Krzysztof Mastalerz

mł. bryg. mgr Maciej Liśkiewicz   asp. Krzysztof Mastalerz

 

 

ZMIANA I
         
Dowódca zmiany   Dowódca sekcji   Dowódca zastepu
Robert Balcer   Łukasz Andrzejewski   Szymon Ginter
st. kpt. mgr inż. Robert Balcer   st. asp. Łukasz Andrzejewski   asp. Szymon Ginter
         
Starszy Ratownik    Starszy Ratownik-kierowca   Ratownik
 Łukasz Skotarzyk   Wiesław Wawrzykowski   Krzysztof Berger
mł. ogn. Łukasz Skotarczyk    st. sekc. Wiesław Wawrzykowski   sekc. Krzysztof Berger
         
Ratownik-kierowca   Stażysta   Stażysta
   
sekc. Marcin Wójcik   str. Andrzej Poślednik    str. Michał Kopeć
         
         

 

       
         
         

 

ZMIANA II
         
Dowódca zmiany   Dowódca zastępu   Starszy ratownik 
       
kpt. inż. Kamil Rogasik   mł. kpt. mgr inż. Grzegorz Gliński   ogn. Waldemar Ogrodnik 
         
Starszy ratownik-kierowca    Starszy ratownik   Starszy ratownik
     
 mł. ogn. Sławomir Wójcik   mł. asp. Kamil Stećko  

sekc. Franciszek Kubieniec

         
Starszy ratownik-kierowca   Starszy ratownik   Stażysta
   
mł. ogn. Marcin Marek   sekc. Michał Uściło   str. Łukasz Sierakowski
         
Stażysta        
       
str. Damian Hauza        
         

 

ZMIANA III
         
Dowódca sekcji   Dowódca sekcji   Starszy ratownik
     
asp. sztab. Rafał Dudziński   mł. kpt. Tomasz Smarul   ogn. Krzysztof Suty
         
Starszy ratownik   Starszy ratownik-kierowca   Ratownik-kierowca
   
mł. ogn. Artur Sawczyszyn   st. sekc. Piotr Bursztyński   sekc. Sebastian Burdziłowski
         
Ratownik   Stażysta    Stażysta
   
sekc. Paweł Lorenc   str. Miłosz Kiciński    str. Nikodem Szala
         
 Stażysta        
         
 str. Adam Sikora        
         
 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 19 kwietnia 2018 r.
  Pożary   104 
  Miejscowe zagrożenia    53 
  Alarmy fałszywe    6 
  Suma     163 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010