BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy


Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP


Uprzejmie informuję, że egzamin teoretyczny odbędzie się 7 września 2013 r. o godzinie 9:00 w siedzibie tut. komendy.

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 9 lipca 2018 r.
  Pożary   144 
  Miejscowe zagrożenia    136 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     290 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010