SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Ćwiczenia

Ćwiczenia na kompleksie leśnym pk. ,,Ryczeń 2011"

W dniu 29 września 2011 r. o godz. 11:00 w leśnictwie Zawiszów Nadleśnictwa Góra Śląska w Górze odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze pk. „RYCZEŃ 2011”, które symulowały akcję ratowniczo-gaśniczą podczas pożaru kompleksu leśnego. Manewry prowadzone były przez jednostki ochrony przeciwpożarowej i inne podmioty z terenu powiatu górowskiego, głogowskiego, wołowskiego oraz milickiego. Jednym z zasadniczych elementów ćwiczeń było podjęcie próby zorganizowania zaopatrzenia wodnego na miejscu akcji przy wykorzystaniu agregatu pompowego dużej wydajności i samochodu wężowego SW 6000.

Czytaj więcej...

Pierwsze trzy minuty

W dniu 1 kwietnia 2011r. o grodz. 10.00 przed halą Arkadia przeprowadzono pokazy praktyczne obrazujące zachowania i standardy, jakie winny obowiązywać podczas nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem pojazdów samochodowych.
Organizatorami akcji byli: Komenda Powiatowa Policji w Górze, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Środowiskowy Hufiec Pracy przy współpracy z Zespołem Szkół, Starostwem ( Hala Arkadia) oraz firmą WIGMET, która dostarczyła niezbędne pojazdy do pokazu.
Podczas działań użyto sprzętu hydraulicznego oraz podręcznego sprzętu burzącego, a także zestawów PSP R1.

Czytaj więcej...

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 11 września 2018 r.
  Pożary   185 
  Miejscowe zagrożenia    197  
  Alarmy fałszywe    11 
  Suma     393  

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010