SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Ćwiczenia

Ćwiczenia pk. „Olbrachcice 2019”

Ćwiczenia pk. „Olbrachcice 2019” W dniu 4 kwietnia 2019 r. od godziny 9:00 do godziny 17:00 zastęp w sile pięciu funkcjonariuszy w samochodzie ratowniczo-gaśniczym GLBARt 1/2,5 Renault Mascott oraz dwóch funkcjonariuszy w charakterze rozjemców z JRG w Górze uczestniczyli w warsztatach z ratownictwa technicznego i medycznego zorganizowanych przez KP PSP we Wschowie pk. „Olbrachcice 2019”.

Czytaj więcej...

Pożar w kompleksie leśnym Nadleśnictwa „Góra Śląska”

Pożar w kompleksie leśnym Nadleśnictwa „Góra Śląska”

Pożar w kompleksie leśnym Nadleśnictwa „Góra Śląska”, Obręb Góra, Leśnictwo Łękanów. Spłonęło 4ha drzewostanu II i IV kategorii wiekowej – ćwiczenie praktyczne sprawdzające Plan Ratowniczy Powiatu
p.k. „Las-Gaz”.

Czytaj więcej...

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

 

 

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

 

Ćwiczenia ratownicze "GAZ 2018" - szkolenie

Ćwiczenia Gaz 2018

W dniu 7 września 2018 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Górze przeprowadzone zostało szkolenie doskonalące znajomość zagadnień związanych z postępowaniem służb ratowniczych podczas zdarzeń związanych z rozszczelnieniem gazociągów wysokiego ciśnienia.

 

Czytaj więcej...

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 30 maja 2019 r.
  Pożary   137 
  Miejscowe zagrożenia    83 
  Alarmy fałszywe    12 
  Suma     232 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010