SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Spotkanie z komendantami gminnymi ZOSP RP - marzec 2019

Spotkanie z komendantami gminnymi ZOSP RP

W dniu 15 marca 2019 r. o godzinie 11:00 w tut. komendzie odbyło się spotkanie z komendantami gminnymi ZOSP RP z terenu powiatu górowskiego, pracownikami zajmującymi się sprawami przeciwpożarowymi w gminach, pracownikami biura zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Górze oraz naczelnikami jednostek OSP włączonych do KSRG. W spotkaniu uczestniczyło 15 osób.

Czytaj więcej...

Ćwiczenia na zbiorniku wodnym - luty 2019 r.

Ćwiczenia z ratownictwa wodnego 2019

W dniach 18, 19 i 20 lutego 2019 r. w miejscowości Luboszyce, zostały przeprowadzone ćwiczenia na zbiorniku wodnym o tematyce dot. ratownictwa na obszarach wodnych, realizowanego przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie podstawowym. W manewrach udział wzięły zastępy z Jednostki Ratowniczo-gaśniczej w Górze oraz zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Jemielno – OSP Luboszyce włączone do ksrg i OSP Psary.

 

Czytaj więcej...

Spotkanie z komendantami gminnymi ZOSP RP

Spotkanie z komendantami gminnymi ZOSP RP

W dniu 21 stycznia 2019 r. o godzinie 11:00 w tut. komendzie odbyło się spotkanie z komendantami gminnymi ZOSP RP z terenu powiatu górowskiego, pracownikami zajmującymi się sprawami przeciwpożarowymi w gminach oraz naczelnikami jednostek OSP włączonych do KSRG.

Czytaj więcej...

Szkolenie z zakresu zagrożeń elektroenergetycznych.

szkolenia z zakresu zagrożeń elektroenergetycznych

W dniach 8, 9 oraz 16 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej KP PSP w Górze zostało przeprowadzone szkolenie z zagrożeń elektroenergetycznych podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele firmy ENEA Operator Sp. z o.o, która obsługuje linie energetyczne na ternie powiatu górowskiego: Pan Sławomir Jankowski – kierownik sekcji utrzymania oraz Pan Piotr Wirbel – koordynator ds. utrzymania.

Czytaj więcej...

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 30 kwietnia 2019 r.
  Pożary   111 
  Miejscowe zagrożenia    61 
  Alarmy fałszywe    7 
  Suma     179 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010