SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Pożar składowiska odpadów

Pożar składowiska odpadów

W dniu 24 lipca br. doszło do bardzo dużego pożaru składowiska odpadów w miejscowości Jakubów w powiecie polkowickim. O godz. 14:04 na polecenie dyżurnego operacyjnego SKKW PSP we Wrocławiu do zdarzenia został zadysponowany zastęp GCBA 8/60 z JRG Góra w sile 3 strażaków. Działania naszych strażaków polegały na podaniu prądu piany ciężkiej z przenośnego działka wodno-pianowego na front pożaru.

 

Czytaj więcej...

Ślubowanie dwóch strażaków w KP PSP w Górze

Ślubowanie strażaków

W dniu 23 lipca 2018 roku miało miejsce uroczyste ślubowanie dwóch strażaków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze. Składający ślubowanie strażacy okazali się najlepsi z grona kilkunastu kandydatów, którzy uczestniczyli w 2018 r. w  rekrutacji do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Obaj są zaangażowanymi członkami jednostek OSP z terenu powiatu górowskiego i rawickiego.

 

Czytaj więcej...

Spotkanie organizacyjne dotyczące włączenia OSP Wronów do KSRG

Szkolenie KPP

W dniu 19 lipca 2018 r. w KP PSP w Górze odbyło się spotkanie dotyczące planowanego na jesień br. włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronowie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Niechlów, Komendant Gminny ZOSP RP Gminy Niechlów, Prezes i Naczelnik OSP Wronów. Podczas spotkania omówiono zasady oraz kryteria włączania jednostki do KSRG. Kolejnym etapem procesu włączania jednostki będzie podpisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Niechlów, Komendantem Powiatowym PSP w Górze oraz Prezesem i Naczelnikiem jednostki proponowanej do KSRG.

 

Czytaj więcej...

Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - część 3

Szkolenie KPP

W dniu 28 czerwca 2018 r. funkcjonariusze KP PSP w Górze oraz druhowie z jednostek OSP Wroniniec i OSP Wronów uczestniczyli w szkoleniu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp), które przeprowadził Pan Piotr Chudy z firmy Med-Group.

 

Tematem warsztatów było postępowanie strażaków podczas zdarzeń mnogich oraz segregacji poszkodowanych przy zdarzeniach masowych. Poruszono trudny temat kompromisów medycznych, gdy liczba poszkodowanych wymagających natychmiastowych działań ratowniczych przekracza możliwości podmiotów ratowniczych obecnych na miejscu zdarzenia w danej fazie działań.

Czytaj więcej...

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 29 stycznia 2019 r.
  Pożary   13 
  Miejscowe zagrożenia    15 
  Alarmy fałszywe    4 
  Suma     32 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010