BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

Służba Cywilna

 KP PSP w Górze - Służba Cywilna

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Uroczyste ślubowanie nowo przyjętego strażaka

Bicie rekordu RKO W dniu 8 listopada 2019 roku odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętego strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze. Składający ślubowanie strażak okazał się najlepszy z grona kilkunastu kandydatów, którzy uczestniczyli w 2019 r. w rekrutacji do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Pod koniec listopada br. wyjedzie na szkolenie podstawowe, które odbędzie się w Szkole Podoficerskiej w Bydgoszczy.

Nowy funkcjonariusz jest zaangażowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemielnie. Z pewnością wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas wielu akcji, ćwiczeń i szkoleń w jednostce OSP stanowiło będzie duże ułatwienie w przyswajaniu wiedzy i umiejętności podczas kursu podstawowego w Ośrodku Szkolenia PSP. Gratulujemy i oczekujemy zasilenia szeregów górowskiej JRG po zakończeniu kursu

Szkolenie uprawniające do korzystania z sieci radiowych UKF PSP

 

Szkolenie łączność

 

W dniu 7 listopada br. o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej w Lubowie zostanie przeprowadzone szkolenie dla druhów jednostek OSP z gminy Jemielno uprawniające do korzystania z sieci radiowych UKF PSP. Szkolenie jest przewidziane dla strażaków, którzy posiadają uprawnienia do bezpośredniego brania udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Zaświadczenia dotyczące przeszkolenia w zakresie łączności radiowej zachowują ważność przez okres 5 lat.

 

 

 

 

Akcja ustanawiania rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Bicie rekordu RKO

W dniu 16 października 2019 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej włączyli się w ogólnopolską akcję ustanawiania rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Strażacy udali się do Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze, gdzie wraz z uczniami i nauczycielami symulowali przywrócenie czynności serca oraz oddechu.

 

Celem inicjatywy jest rozpowszechnienie nauczania udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe i niespodziewane zatrzymanie krążenia.

 

Spotkanie z komendantami gminnymi ZOSP RP - październik 2019

Spotkanie

 

W dniu 7 października 2019 r. o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Górze odbyło się spotkanie z komendantami gminnymi ZOSP RP z terenu powiatu górowskiego, pracownikami zajmującymi się sprawami przeciwpożarowymi w gminach, pracownikami biura zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Górze oraz naczelnikami jednostek OSP włączonych do KSRG. W spotkaniu uczestniczyło 16 osób.


 

Podczas spotkania poruszono nw. tematy:

  • Plan szkolenia strażaków OSP na rok 2020,
  • Jednostki OSP: zasadność funkcjonowania jednostek nie posiadających wyszkolonych druhów do udziału w działaniach.
  • Stopień realizacji zadań związanych z przyznanym dofinansowaniem.
  • Podsumowanie tegorocznych zawodów OSP, zmiany w regulaminie.
  • Problemy w funkcjonowaniu jednostek OSP.
  • Podsumowanie przeprowadzonych inspekcji gotowości operacyjnych jednostek OSP.
  • Dyspozycyjność jednostek OSP w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r.
  • Uprawnienia strażaków OSP do pracy w sieci radiowej UKF PSP – szkolenie doskonalące.

 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010