BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

Służba Cywilna

 KP PSP w Górze - Służba Cywilna

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Akcja ustanawiania rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Bicie rekordu RKO

W dniu 16 października 2019 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej włączyli się w ogólnopolską akcję ustanawiania rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Strażacy udali się do Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze, gdzie wraz z uczniami i nauczycielami symulowali przywrócenie czynności serca oraz oddechu.

 

Celem inicjatywy jest rozpowszechnienie nauczania udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe i niespodziewane zatrzymanie krążenia.

 

Spotkanie z komendantami gminnymi ZOSP RP - październik 2019

Spotkanie

 

W dniu 7 października 2019 r. o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Górze odbyło się spotkanie z komendantami gminnymi ZOSP RP z terenu powiatu górowskiego, pracownikami zajmującymi się sprawami przeciwpożarowymi w gminach, pracownikami biura zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Górze oraz naczelnikami jednostek OSP włączonych do KSRG. W spotkaniu uczestniczyło 16 osób.


 

Podczas spotkania poruszono nw. tematy:

  • Plan szkolenia strażaków OSP na rok 2020,
  • Jednostki OSP: zasadność funkcjonowania jednostek nie posiadających wyszkolonych druhów do udziału w działaniach.
  • Stopień realizacji zadań związanych z przyznanym dofinansowaniem.
  • Podsumowanie tegorocznych zawodów OSP, zmiany w regulaminie.
  • Problemy w funkcjonowaniu jednostek OSP.
  • Podsumowanie przeprowadzonych inspekcji gotowości operacyjnych jednostek OSP.
  • Dyspozycyjność jednostek OSP w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r.
  • Uprawnienia strażaków OSP do pracy w sieci radiowej UKF PSP – szkolenie doskonalące.

LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO DRUHEN I DRUHÓW

LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO DRUHEN I DRUHÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W SPRAWIE DOFINANSOWANIA

 

Spotkanie ws. współpracy z Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Spotkanie ws. współpracy z CPR

W dniu 23 września 2019 r. w Sali Konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Górze odbyło się spotkanie kierownictwa Centrum Powiadamiania Ratunkowego z kierownictwem powiatowych/miejskich Stanowisk Kierowania Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawicieli komend wojewódzkich ww. służb. Poruszono tematy wzajemnej współpracy i oczekiwań związanych przede wszystkim z jakością otrzymywanych formatek jak również formatek tworzonych przez dyżurnych poszczególnych służb.

Wymieniono uwagi i spostrzeżenia, które z pewnością przyczynią się do podniesienia jakości prowadzonych działań.

 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 22 sierpnia 2019 r.
  Pożary   188 
  Miejscowe zagrożenia    159 
  Alarmy fałszywe    23 
  Suma     370 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010