BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

Służba Cywilna

 KP PSP w Górze - Służba Cywilna

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Uroczystość z okazji Dnia Strażaka i 20-lecia powołania PSP

Uroczystość z okazji Dnia Strażaka  i 20-lecia powołania PSP

W dniu 30 maja 2012 r. w KP PSP w Górze odbyły się uroczyste obchody z okazji Dnia Strażaka i 20-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: 

  • st. bryg. Andrzej Abulewicz - Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu,
  • władze samorządowe w osobach: Edward Szendryk – Przewodniczący Rady Powiatu w Górze, Piotr Wołowicz – Starosta Górowski,  Czesław Połczyk – Wójt gm. Jemielno, Tadeusz Otto – Sekretarz Gminy Góra, Pani Wioletta Stupnicka-Cencora – Sekretarz Gminy Niechlów,
  • ks. Zenon Bielecki – Kapelan Górowskich Strażaków,
  • przedstawiciele służb mundurowych: płk. Krzysztof Sobczak – Szef Oddziału Inżynieryjnego Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, ppłk.  Adam Kliszka – Dowódca IV Batalionu Inżynieryjnego w Głogowie, mjr Arkadiusz Jackiewicz – Szef Wydziału Rekrutacji WKU w Głogowie, mł. insp. Wiesław Lisowski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Górze, Tomasz Multański – Nadleśniczy Nadleśnictwa Góra Śląska,
  • komendanci powiatowi PSP: bryg. Wiktor Husar – Komendant Powiatowy PSP w Polkowicach,  bryg. Maciej Płóciennik – Komendant Powiatowy PSP w Jaworze,         bryg. Tomasz Szuszwalak – Komendant Powiatowy PSP w Świdnicy, bryg. Sławomir Rojda  – Komendant Powiatowy PSP w Rawiczu, mł. bryg. Marek Hajduk – Komendant Powiatowy PSP w Dzierżoniowie, st. kpt. Bogdan Ćwikliński  - Zastępca Dowódcy JRG w Lubinie,
  • władze OSP w osobach: dh Stanisław Jabłoński – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Górze, dh Stanisław Filaber – Komendant Gminny ZOSP RP w Jemielnie,   dh Andrzej Wałęga - Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Górze, dh Jan Piskozub - Komendant Gminny ZOSP RP w Niechlowie,
  • emeryci naszej komendy z przedstawicielem Koła Emerytów Bernardem Hoffmanem,
  • pracownicy wydziałów zarządzania kryzysowego: Tadeusz Juska - Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Górze, Stanisław Lewicki – Inspektor ds. OSP i Wojskowości w Urzędzie Miejskim Wąsosza, Andrzej Rybak – Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Straży Pożarnych w Urzędzie Gminy w Niechlowie, Lucjan Żołnieruk – Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w UMiG w Górze
  • przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm i instytucji: Bogusław Leśniewski – właściciel firmy Runoland w Górze, Eugeniusz Stankiewicz – przedstawiciel Cech Rzemiosł Różnych w Górze, Władysław Stanisławski – Prezes PSS Społem w Górze.

 

Uroczystego otwarcia i przywitania zaproszonych gości dokonał Komendant Powiatowy PSP w Górze – bryg. Arkadiusz Szuper.  W swoim wystąpieniu podsumował działalność PSP za miniony rok i ostatnie 20 lat. Podziękował władzom samorządowym, instytucjom i osobom za pomoc w funkcjonowaniu komendy. Strażakom i pracownikom cywilnym za całoroczny trud w działaniach w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu górowskiego.

 

Po wystąpieniu komendanta przystąpiono do wręczania medali i odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe. Na początku odczytano listę osób, którzy otrzymali medale podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się w dniu 25 maja 2012 r. we Wrocławiu. Brązowy Medal za ,,Długoletnią Służbę” otrzymali: bryg. Arkadiusz Szuper, st. kpt. Marcin Klefas, st. ogn. Dorota Chochowska, st. ogn. Lech Maślanka, ogn. Sylwia Joncel, sekc. Sławomir Wójcik.

 

Następnie Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu w asyście Komendanta Powiatowego PSP i Starosty Górowskiego  wręczył Brązową Odznakę ,,Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” dla naszego emeryta st. ogn. Leszka Kaźmierczaka i st. kpt. Marcina Klefasa. Po wręczeniu powyższych odznak st. bryg. Andrzej Abulewicz wręczył Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla asp. sztab. w stanie spoczynku Roberta Szyjki.

 

Po medalach wręczono awanse w stopniach służbowych. Awans na starszego ogniomistrza otrzymali: ogn. Piotr Szumiec i ogn. Lech Maślanka. Awans na stopień ogniomistrza otrzymał mł. ogn. Ernest Panek. Awans na starszego sekcyjnego otrzymał sekc. Krzysztof Suty i sekc. Waldemar Ogrodnik, awans na starszego strażaka otrzymał str. Piotr Rydełkiewicz. Po serii odznaczeń i wyróżnień w imieniu odznaczonych i awansowanych głos zabrał st. kpt. Marcin Klefas, który podziękował za wręczone medale, odznaczenia i awanse.

 

Po podziękowaniach Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu wręczył pamiątkowe dyplomy z okazji 20-lecia powołania PSP. Dyplomy otrzymali: bryg. Arkadiusz Szuper, st. kpt. Lucjan Sibilak, asp. sztab. Dariusz Szewiało, asp. sztab. w stanie spoczynku Robert Szyjka, asp. Robert Haręzga, st. ogn. Marek Stećko, st. ogn. Jacek Kosiuba, st. ogn. Jarosław Teresiak. Po dyplomach wręczono także pamiątkowe medale z okazji 20-lecia powołania PSP. Medale otrzymali: Piotr Wołowicz – Starosta Górowski, Czesław Połczyk – Wójt Gminy Jemielno,  Tomasz Multański – Nadleśniczy Nadleśnictwa Góra Śląska, Lucjan Sibilak – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Górze oraz Władysław Stanisławski – Prezes PSS Społem w Górze.

 

Następnie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Górze wręczył pamiątkowe dyplomy za owocną współpracę oraz zaangażowanie i trud podejmowany na rzecz podnoszenia i umacniania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu górowskiego. Dyplomy otrzymali: ppłk.  Adam Kliszka – Dowódca IV Batalionu Inżynieryjnego w Głogowie, mjr Arkadiusz Jackiewicz – Szef Wydziału Rekrutacji WKU w Głogowie, mł. insp. Wiesław Lisowski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Górze, ks. Zenon Bielecki - Kapelan Górowskich Strażaków, Edward Szendryk – Przewodniczący Rady Powiatu w Górze, Stanisław Jabłoński – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Górze, Stanisław Filaber – Komendant Gminny ZOSP RP w Jemielnie, Andrzej Wałęga - Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Górze, Jan Piskozub - Komendant Gminny ZOSP RP w Niechlowie, Tadeusz Juska – Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Górze, Stanisław Lewicki – Inspektor ds. OSP i Wojskowości w Urzędzie Miejskim Wąsosza, Andrzej Rybak – Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Straży Pożarnych w Urzędzie Gminy w Niechlowie, Lucjan Żołnieruk – Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w UMiG w Górze i Pan Bogusław Leśniewski – właściciel firmy Runoland z Góry.

 

Podczas uroczystości wręczono także nagrody rzeczowe dla finalistów powiatowych eliminacji OTWP Młodzież Zapobiega Pożarom. Nagrody za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali: Dominik Chylak, Maciej Skrzynecki, Żaneta Dziadkiewicz, Mateusz Zieliński, Oskar Tatarczuk, Hubert Kasprzak, Piotr Niżałowski. Nagrody wręczali: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Górze – dh Stanisław Jabłoński, Starosta Górowski – Piotr Wołowicz, Komendant Powiatowy PSP w Górze – bryg. Arkadiusz Szuper oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Góra Śląska – Tomasz Multański.

 

Na zakończenie uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zabrał st. bryg. Andrzej Abulewicz - Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu.  Podziękował strażakom za trud codziennej służby, za rolę w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego w minionym roku oraz przez 20 lat istnienia PSP. Życzył także pomyślności w życiu oraz zadowolenia ze służby i pracy.

 

W kolejnych wystąpieniach, do życzeń dołączyli się przedstawiciele władz samorządowych,  zaprzyjaźnione służby i zakłady pracy. Uroczystość zakończyła się okolicznościowymi wpisami do kroniki komendy.

 

Przed główną uroczystością dnia w godzinach porannych zorganizowano Dni Otwarte, podczas których wszyscy chętni mogli obejrzeć naszą komendę, pojazdy ratowniczo-gaśnicze oraz zapoznać się z warunkami pracy strażaka-ratownika. O pełnych godzinach od 10.00 do 12.00 zaplanowano pokazy działań gaśniczych. Na pokazy przybyli mieszkańcy Góry oraz miejscowości przyległych, a także dzieci z Zespołu Szkół w Irządzach.

 

Po uroczystym apelu na Stadionie Miejskim w Górze rozpoczął się festyn z  okazji 20-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. Na stadionie zaprezentowano walory taktyczno-bojowe samochodów pożarniczych. Podczas festynu odbył się także pokaz udzielania pierwszej pomocy medycznej, pokaz działań gaśniczych oraz pokaz działań ratowniczych. Festyn zakończył się zabawą taneczną.

 

 

 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010