SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

Służba Cywilna

 KP PSP w Górze - Służba Cywilna

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Dzień Strażaka 2020

Dofinansowanie OSP

W dniu 4 maja 2020 r. na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze odbył się apel z okazji Dnia Strażaka. Tegoroczna uroczystość z uwagi na panującą epidemię COVID-19 przebiegła w wyjątkowej atmosferze. W uroczystość udział brała tylko zmiana służbowa oraz pracownicy systemu codziennego, pełniąc tego dnia służbę. Na początku uroczystości odegrano hymn państwowy, a następnie Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Górze – kpt. Rafał Kaczmarek odczytał list z życzeniami od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Następnie odczytano wyciągi o nadaniu wyższych stopni służbowych, odznaczeń i wyróżnień.

Awans na stopień kapitana otrzymało 2 strażaków.

Awans na stopień młodszego kapitana otrzymał 1  strażak.

Awans na stopień młodszego ogniomistrza otrzymał 1 strażak.

Awans na stopień sekcyjnego otrzymał 1 strażak.

 

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymał 1 strażak.

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę otrzymało 4 strażaków.

Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymało 4 strażaków.

Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej otrzymał 1 strażak.


 

 

 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010