SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

Służba Cywilna

 KP PSP w Górze - Służba Cywilna

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze

Pożary kominów

pożar komina

W ostatnim okresie, mimo cieplejszej aury, na terenie powiatu górowskiego odnotowano zwiększoną liczbę pożarów przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych. Na szczęście większość zdarzeń ograniczała się tylko do pożaru zalegającej sadzy w przewodzie kominowym, ale zdarzały się przypadku, że ogień w wyniku nieszczelności lub spękań komina rozprzestrzenił się na inne elementy budynku, powodując większe starty i zagrożenie dla mieszkańców obiektów.

 

Dlatego przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

  • od palenisk opalanych paliwem stałym -  co najmniej raz na 3 miesiące,
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej raz na 6 miesięcy.

Ponadto ustawa  Prawo budowlane zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

 

 

 

 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010