SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

Służba Cywilna

 KP PSP w Górze - Służba Cywilna

 

KPPSP w Górze: Akcje ratowniczo-gaśnicze

Oficjalne przekazanie pojazdu pożarniczego we Wronowie

Nowy pojazd we Wronowie Dnia 08.02.2020 roku odbył się uroczysty apel z okazji przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP we Wronowie. Obecny samochód Renault D-16 GBA 3/28 zastąpił mocno już wysłużonego Stara 244 z 1976 roku.  Uroczystość była wyjątkowa z wielu przyczyn, które zapiszą się na długo historii OSP we Wronowie. Po pierwsze w uroczystości przekazania wzięła udział Marszałek Sejmu RP Pani Elżbieta Witek oraz generał Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Adam Konieczny – Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu. 

 

Po drugie, był to pierwszy w historii powiatu górowskiego zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP.  Po trzecie spełniło się największe marzenie strażaków z OSP we Wronowie, którzy w grudniu 2018 roku zostali włączeni do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Fundatorzy pojazdu ratowniczo-gaśniczego GBA 3/28/4,3 Renault D16

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 330 000,00 zł
  • Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie 250 000,00 zł
  • Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie  pochodzące z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej - 50 000,00 zł
  • Gmina Niechlów 150 000 zł
  • Fundacja KGHM Polska Miedź - 50 000 zł
  • Środki własne jednostki OSP Wronów- 9 980,00 zł.

 

 

 

 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010