SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

Służba Cywilna

 KP PSP w Górze - Służba Cywilna

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Spotkanie z naczelnikami OSP i pracownikami gmin

Spotkanie OSP

W dniu 17 stycznia 2020 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Górze odbyło się spotkanie z komendantami gminnymi ZOSP RP z terenu powiatu górowskiego, pracownikami zajmującymi się sprawami przeciwpożarowymi w powiecie i gminach oraz naczelnikami jednostek OSP.

Podczas spotkania poruszono tematy związane z analizą pożarową za ubiegły rok przedstawiając charakterystyki pożarowe i porównując je z latami poprzednimi.

Omówiono otrzymane w 2019 r. dofinansowania do zakupów na rzecz jednostek OSP oraz poinformowano o zasadach i procedurach przyznawania dofinansowań na rok 2020.

Omówiono problemy pojawiające się podczas przeprowadzonych w roku 2020 inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP oraz przypomniano zasady ich przeprowadzania. Przybyłym na spotkanie przedstawiono statystykę podjętych do 15 minut (od otrzymania zgłoszenia) interwencji z rozbiciem na gminy oraz godziny poranne i wieczorne.

 

Zaprezentowano statystykę wyjazdów jednostek OSP do zdarzeń w roku 2019 oraz ich dyspozycyjność. Na szczególną uwagę zasługują trzy jednostki z terenu gminy Niechlów, które w roku 2019 wykazały się 100% dyspozycyjnością tj. OSP Wronów, OSP Wroniniec i OSP Żuchlów. W przypadku OSP Wronów to już kolejny rok ze 100% dyspozycyjnością - gratulujemy. 

Poruszono również temat planów szkoleniowych KP PSP w Górze na potrzeby jednostek OSP oraz przypomniano wymagania stawiane kierowcom pojazdów uprzywilejowanych OSP. 

 

 
 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010