BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

Służba Cywilna

 KP PSP w Górze - Służba Cywilna

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Spotkanie ws. współpracy z Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Spotkanie ws. współpracy z CPR

W dniu 23 września 2019 r. w Sali Konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Górze odbyło się spotkanie kierownictwa Centrum Powiadamiania Ratunkowego z kierownictwem powiatowych/miejskich Stanowisk Kierowania Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawicieli komend wojewódzkich ww. służb. Poruszono tematy wzajemnej współpracy i oczekiwań związanych przede wszystkim z jakością otrzymywanych formatek jak również formatek tworzonych przez dyżurnych poszczególnych służb.

Wymieniono uwagi i spostrzeżenia, które z pewnością przyczynią się do podniesienia jakości prowadzonych działań.

 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 22 sierpnia 2019 r.
  Pożary   188 
  Miejscowe zagrożenia    159 
  Alarmy fałszywe    23 
  Suma     370 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010