BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

Służba Cywilna

 KP PSP w Górze - Służba Cywilna

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Spotkanie ws. dofinansowania jednostek OSP w 2019 roku

Dofinansowanie OSP

W dniu 29 sierpnia 2019 r. w Sali Konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Górze odbyło się spotkanie poświęcone możliwości ubiegania się o dodatkowe środki finansowe z budżetu państwa na  realizację zadań ujętych zmienionej w dniu 14 sierpnia 2019 r. Ustawie o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1518).

Podczas spotkania omówiono zadania w zakresie wydatkowanie środków finansowych oraz zasady składania wniosków i termin realizacji zadań.

 

Ponadto, korzystając z okazji licznego przybycia druhów i pracowników odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową w gminach pow. górowskiego, poinformowano o:

  • planowanym w dniu 3 września br. spotkaniu Prezesów jednostek OSP w KSRG w siedzibie Starostwa Powiatowego w Polkowicach,
  • zasadach poufności w korespondencji radiowej w sieciach radiowych PSP,
  • przekazano list Sekretarza Stanu Jarosława Zielińskiego dot. dofinansowań,
  • planowanym na wrzesień br. szkoleniu  strażaków ratowników OSP z zakresu technicznego.

 

 

 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010