BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

Służba Cywilna

 KP PSP w Górze - Służba Cywilna

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze

Tryb i zasady udzielania dotacji OSP "Dofinansowanie OSP" w 2019 roku

Dofinansowanie OSP

 

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadnie publiczne "Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" w 2019 roku.

 

Słowo wstępne1 KG PSP

Tryb i zasady

Wniosek 1

Wniosek wypełniony 2

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 22 sierpnia 2019 r.
  Pożary   188 
  Miejscowe zagrożenia    159 
  Alarmy fałszywe    23 
  Suma     370 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010