BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

Służba Cywilna

 KP PSP w Górze - Służba Cywilna

 

KP PSP w Górze: aktualny nabór

Nabór do służby

Egzain szkolenia OSP ratownictwo wodne

OGŁOSZENIE nr 1/2019

O NABORZE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GÓRZE

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Górze ogłasza nabór do służby w PSP:

 • liczba stanowisk: 1,
 • nazwa stanowiska: stażysta, docelowo: ratownik – kierowca,
 • miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze,
 • rozkład czasu służby: zmianowy w systemie pełnienia służby 24/48,
 • Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone   w art. 28 ust 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( t.j. Dz. U. z 2018.,  poz 1313 z późn. zm.):
  • posiadać obywatelstwo polskie,

  • być niekaranym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

  • korzystać z pełni praw publicznych,

  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

  • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010