BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

Służba Cywilna

 KP PSP w Górze - Służba Cywilna

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Uroczystość włączenie OSP we Wronowie do KSRG

Ćwiczenia z ratownictwa wodnego 2019

W dniu 27 kwietnia 2019 r. we Wronowie odbyła się uroczystość związana z włączeniem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronowie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz jubileuszem 70-lecia jej istnienia. Wśród zaproszonych gości byli m.in.:

 • Pani Poseł RP - Elżbieta Witek,
 • Radny Sejmiku Dolnośląskiego - Tytus Czartoryjski,
 • Starosta Górowski - Kazimierz Bogucki,
 • Burmistrz Wąsosza - Paweł Niedźwiedź,
 • Zastępca Wójta Niechlowa - Michał Frąckowiak,
 • Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej - Leszek Grala,
 • Ksiądz kanonik - Tadeusz Śliwka,
 • Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Górze - Stanisław Lewicki,
 • prezesi Zarządów Gminnych ZOSP RP z terenu powiatu górowskiego,
 • komendanci gminni ZOSP RP z terenu powiatu górowskiego,
 • właściciele i przedstawiciele zaprzyjaźnionych zakładów pracy.

 

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. Następnie pododdział wraz z zaproszonymi gośćmi  przemaszerował na plac przy remizie OSP we Wronowie, gdzie odbyła się cała uroczystość. Na początku ceremonii, dowódca uroczystości mł. kpt. Grzegorz Gliński złożył meldunek Komendantowi Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Górze - bryg. Krzysztofowi Panocha. Następnie dh Gerard Urban - Prezes OSP we Wronowie dokonał otwarcia uroczystości oraz powitał zaproszonych gości, a także przedstawił historię jednostki. Po tym wystąpieniu dh Marcin Tulikowski odczytał Decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu jednostki OSP Wronów do KSRG. Decyzję tą z rąk Komendanta Powiatowego PSP w Górze - bryg. Krzysztofa Panocha otrzymał dh Gerard Urban - Prezes OSP we Wronowie. Następnie wręczono odznaczenia ,,Strażak Wzorowy" i ,,Za wysługę lat". Odznaczenia wręczała Pani Poseł RP - Elżbieta Witek oraz dh Stanisław Lewicki - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Górze. W imieniu odznaczonych podziękowania za wyróżnienia złożył dh Maciej Szeląg. Następnie odczytano list Pani Beaty Kempy - Minister Członek Rady Ministrów Poseł na Sejm RP VIII Kadencji. Po odczytaniu listu głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali Prezesowi jubileuszu jednostki i  włączenia jej do KSRG, a strażakom otrzymanych wyróżnień i odznaczeń. Uroczystość zakończyła się odsłonięciem pamiątkowej tablicy na budynku remizy OSP Wronów.


 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 22 sierpnia 2019 r.
  Pożary   188 
  Miejscowe zagrożenia    159 
  Alarmy fałszywe    23 
  Suma     370 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010