SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

Służba Cywilna

 KP PSP w Górze - Służba Cywilna

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Spotkanie z komendantami gminnymi ZOSP RP - marzec 2019

Spotkanie z komendantami gminnymi ZOSP RP

W dniu 15 marca 2019 r. o godzinie 11:00 w tut. komendzie odbyło się spotkanie z komendantami gminnymi ZOSP RP z terenu powiatu górowskiego, pracownikami zajmującymi się sprawami przeciwpożarowymi w gminach, pracownikami biura zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Górze oraz naczelnikami jednostek OSP włączonych do KSRG. W spotkaniu uczestniczyło 15 osób.

Podczas spotkania poruszono nw. tematy:

 1. Organizacja obchodów „Dnia Strażaka 2019”.
 2. Organizacja gminnych i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP.
 3. Organizacja uroczystości z okazji włączenia jednostki OSP Wronów do KSRG.
 4. Ratownictwo specjalistyczne na poziomie podstawowym – analiza potrzeb
  w zakresie ratownictwa specjalistycznego - braki wyposażenia ratownictwa technicznego.
 5. Dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – potrzeby jednostek
  w zakresie remontów i w zakresie sprzętowym.
 6. Współpraca z mediami.
 7. Dostosowanie systemu łączności bezprzewodowej do wymagań wynikających z nowej instrukcji ws. organizacji łączności radiowej.
 8. Sprawy bieżące.

 

 

 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010