SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Ćwiczenia na zbiorniku wodnym - luty 2019 r.

Ćwiczenia z ratownictwa wodnego 2019

W dniach 18, 19 i 20 lutego 2019 r. w miejscowości Luboszyce, zostały przeprowadzone ćwiczenia na zbiorniku wodnym o tematyce dot. ratownictwa na obszarach wodnych, realizowanego przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie podstawowym. W manewrach udział wzięły zastępy z Jednostki Ratowniczo-gaśniczej w Górze oraz zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Jemielno – OSP Luboszyce włączone do ksrg i OSP Psary.

 

Przedmiotowe ćwiczenia miały na celu zapoznanie strażaków ze specyfiką działań na obszarach wodnych, w szczególności na obszarach wodnych zalodzonych.

Podczas manewrów strażacy doskonalili umiejętności bezpiecznej obsługi sprzętu do ratownictwa wodnego, tj. sań lodowych, kombinezonów suchych oraz ćwiczyli sposoby ewakuacji osób poszkodowanych pozostających w hipotermii, połączone z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ponadto po zakończeniu ćwiczeń na wodzie, ratownicy sprawili pneumatyczny namiot ewakuacyjny, przeznaczony do używania podczas zdarzeń, gdzie konieczne jest zapewnienie komfortu termicznego dla osób poszkodowanych lub ratowników.

Ww. zajęcia pozwoliły podnieść kwalifikacje strażaków w zakresie ratownictwa na obszarach wodnych.

 

 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 30 kwietnia 2019 r.
  Pożary   111 
  Miejscowe zagrożenia    61 
  Alarmy fałszywe    7 
  Suma     179 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010