BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

Służba Cywilna

 KP PSP w Górze - Służba Cywilna

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Spotkanie podsumowujące działalność komendy w roku 2011

Spotkanie z Komendantem Wojewódzkim PSP - st. bryg. Andrzejem Szcześniakiem W dniu 15 lutego 2012 r. odbyło się w Komendzie Powiatowej PSP w Górze spotkanie podsumowujące działalność komendy w 2011 roku. W spotkaniu uczestniczyli: Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu st. bryg. Andrzej Szcześniak, Starosta Górowski Piotr Wołowicz, kierownictwo KP PSP w Górze oraz strażacy i pracownicy komendy.

 

 

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy bryg. Arkadiusz Szuper powitaniem wszystkich przybyłych. Zaprosił zgromadzonych do wysłuchania informacji z działalności komórek organizacyjnych w 2011 przygotowanych przez ich kierowników.


Jako pierwszy wystąpił dowódca JRG st. kpt. Maciej Liśkiewicz, następnie: mł. kpt. Kamil Rogasik z Wydziału operacyjno – szkoleniowego. Kolejnym funkcjonariuszem, który przedstawił krótką informację z działalności Stanowiska ds. kontrolno – rozpoznawczych był st. kpt. Lucjan Sibilak. Następną informację zaprezentował sekc. Andrzej Kauch, który omówił działalność Stanowiska ds. kwatermistrzowskich. Jako ostatnia przemawiała ogn. Sylwia Joncel, która omówiła działalność Sekcji finansowo – kadrowej, a także przedstawiła prezentację pt. „Rozliczenie budżetu KP PSP w Górze za lata 2009 – 2011. Plan budżetu na 2012 rok”.


Po wystąpieniu kierowników komórek organizacyjnych głos zabrał Komendant Powiatowy, który podziękował wszystkim strażakom i pracownikom systemu codziennego komendy za działalność w roku 2011 m.in. za wszystkie akcje ratowniczo-gaśnicze i za codzienną pracę. Podziękowanie złożył również na ręce Starosty Górowskiego, który pod koniec ubiegłego roku pomógł KP PSP w Górze poprzez zakup dla komendy materiałów pędnych na kwotę 30.000 tys. zł. Pan Piotr Wołowicz otrzymał od Komendanta Powiatowego bryg. Arkadiusza Szupera specjalne Podziękowanie.


W dalszej kolejności komendant omówił krótko plany i zamierzenia na rok 2012, które związane są z realizacją zadań m.in. wyposażeniem biur, wymianą średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem terenowym, zakupem nowego sprzętu hydraulicznego, wodnego, wysokościowego i doposażaniem jednostek OSP z powiatu górowskiego.


Następnie głos zabrał Komendant Wojewódzki st. bryg. Andrzej Szcześniak, który wyraził zadowolenie z faktu, że powstał nowy obiekt KP PSP w Górze. Podkreślił, że utrzymanie tak dużego obiektu niesie ze sobą duże koszty i zasugerował, by starać się jak najwięcej oszczędzać. Omówił również sprawę wypłat środków pieniężnych za nadgodziny dla strażaków, sprawę wzmacniania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz temat zakupu sprzętu na potrzeby jednostek OSP. Komendant podkreślił, że praca w straży pożarnej jest pracą zespołową, dlatego strażak nie może być indywidualistą, lecz musi być silnym ogniwem zespołu. Dodał, że wszelkie przejawy niezadowolenia należy rozwiązywać na szczeblach dowodzenia, należy słuchać siebie nawzajem.


Po Komendancie Wojewódzkim głos zabrał Starosta Górowski Pan Piotr Wołowicz, który podziękował za zaproszenie i omówił krótko sytuację powiatu w roku 2012. Powiedział, że sytuacja nie jest dobra, powiat ma zobowiązania i obciążenia, ale być może w ciągu roku znajdą się środki, które będzie można przeznaczyć na pomoc KP PSP w Górze i jednostkom OSP.


Spotkanie podsumował Komendant Powiatowy, który zaprosił wszystkich zgromadzonych do dyskusji i zadawania pytań. Kilku strażaków zadało pytania Komendantowi Wojewódzkiemu, m.in.: st. ogn. Marek Stećko, asp. Robert Haręzga i ogn. Robert Górski. Pytania dotyczyły spraw zawodowych, m.in. kursów podoficerskich, nagród dla strażaków za działania przeciwpowodziowe w powiecie zgorzeleckim, hydrantu przy budynku strażnicy. Na wszystkie zadane pytania Komendant Wojewódzki starał się odpowiedzieć rzeczowo.


Na zakończenie Komendant Powiatowy podziękował wszystkim za przybycie i zakończył spotkanie.

 

 

 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010