BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Spotkanie z komendantami gminnymi ZOSP RP

Spotkanie z komendantami gminnymi ZOSP RP

W dniu 21 stycznia 2019 r. o godzinie 11:00 w tut. komendzie odbyło się spotkanie z komendantami gminnymi ZOSP RP z terenu powiatu górowskiego, pracownikami zajmującymi się sprawami przeciwpożarowymi w gminach oraz naczelnikami jednostek OSP włączonych do KSRG.

Podczas spotkania poruszono nw. tematy:

  1. Analiza sytuacji pożarowej i innych miejscowych zagrożeń.
  2. Omówienie problemów pojawiających się podczas inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP z terenu powiatu, które przeprowadzono w roku 2019 w oparciu o aktualne wytyczne w sprawie przeprowadzania inspekcji.
  3. Plan szkoleń strażaków OSP na rok 2018.
  4. Dyspozycyjność jednostek OSP oraz czas podjęcia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
  5. Ratownictwo specjalistyczne na poziomie podstawowy realizowane przez podmioty KSRG – standardy wyposażenia.
  6. Rozliczenie dotacji za rok 2018 dla jednostek OSP z KSRG i spoza systemu.
  7. Dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – rodzaje i zasady przyznawania dotacji.
  8. Organizacja obchodów „Dnia Strażaka 2019”.
  9. Organizacja gminnych i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP.
  10. Sprawy bieżące.

 

Ponadto Komendant Powiatowy PSP w Górze bryg. Krzysztof Panocha zaprezentował przybyłym na spotkanie gościom, zakupiony przez PSP w 2018 r., sprzęt służący do podniesienia gotowości operacyjnej jednostki m.in. namiot pneumatyczny z wyposażeniem i nagrzewnicą, który może zostać wykorzystany podczas sytuacji kryzysowych.

 

 

 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 30 maja 2019 r.
  Pożary   137 
  Miejscowe zagrożenia    83 
  Alarmy fałszywe    12 
  Suma     232 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010