SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Szkolenie z zakresu zagrożeń elektroenergetycznych.

szkolenia z zakresu zagrożeń elektroenergetycznych

W dniach 8, 9 oraz 16 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej KP PSP w Górze zostało przeprowadzone szkolenie z zagrożeń elektroenergetycznych podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele firmy ENEA Operator Sp. z o.o, która obsługuje linie energetyczne na ternie powiatu górowskiego: Pan Sławomir Jankowski – kierownik sekcji utrzymania oraz Pan Piotr Wirbel – koordynator ds. utrzymania.

W szkoleniach uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Górze, druhowie jednostek OSP pow. górowskiego oraz przedstawiciel GCZK Gminy Góra. Za przeprowadzenie szkolenia dziękujemy firmie ENEA Operator Sp. z o.o.

 

 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 8 marca 2019 r.
  Pożary   40 
  Miejscowe zagrożenia    31 
  Alarmy fałszywe    5 
  Suma     76 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010