SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Szkolenie z zakresu zagrożeń elektroenergetycznych: 8, 9, 16 stycznia 2019 r.

szkolenia z zakresu zagrożeń elektroenergetycznych

W związku z szerokim spektrum zagadnień obsługiwanych przez siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, którego ważnym elementem jest Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne oraz mając na uwadze zdarzenia, podczas których strażacy przebywają w pobliżu urządzeń zasilanych wysokim napięciem informuję, że w dniach 8, 9 oraz 16 stycznia 2019 r. (w godzinach 9:00 – 12:00) przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu zagrożeń elektroenergetycznych oraz właściwego postępowania w przypadku ww. zdarzeń.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Górze znajdującej się w budynku strażnicy (ul. W. Witosa 22, 56-200 Góra).

 

 

Chęć wzięcia udziału w szkoleniu oraz przybycie w danym dniu szkolenia proszę ustalić telefoniczne z mł. asp. Andrzejem Kauchem – st. inspektorem Wydziału operacyjno-szkoleniowego, tel. 65 543 23 44.

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 30 kwietnia 2019 r.
  Pożary   111 
  Miejscowe zagrożenia    61 
  Alarmy fałszywe    7 
  Suma     179 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010