BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

Służba Cywilna

 KP PSP w Górze - Służba Cywilna

 

KPPSP w Górze: Ćwiczenia

Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - część 1-2019

Szkolenie KPP W dniu 10 kwietnia 2019 r. funkcjonariusze KP PSP w Górze, druhowie z jednostek OSP Luboszyce, OSP Lubów oraz OSP Radosław uczestniczyli w szkoleniu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp), które przeprowadził Pan Piotr Chudy z firmy Med-Group.

Celem szkolenia było omówienie zasad postępowania ratowniczego z uwzględnieniem technik ratowniczych.  Szkolenie zostało podzielone na dwie części teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej  zostało omówione postępowanie z osobą poszkodowana znajdująca się w studni oraz pojazdach mechanicznych które uległy wypadkowi. W części  praktycznej pod okiem instruktora każdy z uczestników szkolenia przystąpił do udzielania kpp osobie poszkodowanej znajdującej się w pojeździe przy wykorzystaniu m.in. kamizelki KED.

Podczas takich zdarzeń ze względu na rozmiary obiektu budowalnego oraz zniekształcenia pojazdów ratownicy mają ograniczone możliwość ruchu podczas udzielenia poszkodowanym kpp. Wówczas zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają ratownikowi zastosować najlepszą technikę ratowniczą do ewakuacji poszkodowanego.

 

Serdeczne podziękowania składamy dla firmy Med-Group za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie ww. szkolenia oraz dla firmy WIGMET S. C. za udostępnienie pojazdów do ćwiczeń.

 

Opracował: mł. bryg. Maciej Liśkiewicz

 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 22 sierpnia 2019 r.
  Pożary   188 
  Miejscowe zagrożenia    159 
  Alarmy fałszywe    23 
  Suma     370 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010