SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - część 4

Szkolenie KPP

W dniu 11 grudnia 2018 r. funkcjonariusze KP PSP w Górze oraz druhowie z jednostki OSP Lubów  uczestniczyli w szkoleniu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp), które przeprowadził Pan Piotr Chudy z firmy Med-Group.

 

Celem szkolenia było omówienie przyrządowych technik udrożniania dróg oddechowych, służących zwiększeniu efektywności wentylacji u poszkodowanych.

Zastosowanie właściwych i dostosowanych do stanu pacjenta technik udrożniania górnych dróg oddechowych, w szczególności przyrządowych, może znacznie poprawić jakość prowadzonej wentylacji. Prawidłowy przepływ powietrza (tlenu) przez drogi oddechowe jest jednym z elementów warunkujących optymalne funkcjonowanie wszystkich układów i narządów. Szkolenie zostało podzielone na dwie części teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej  zostało omówione postępowanie z osobą nieprzytomną oraz zasady przyrządowego udrożnienie dróg oddechowych. W części  praktycznej każdy z uczestników szkolenia przystąpił do przyrządowego udrażniania dróg oddechowych przy wykorzystaniu rurki ustno-gardłowej, maski krtaniowej (MLA), rurki krtaniowej (LT) oraz maski krtaniowej I-GEL. W celu efektywniejszego umożliwienia nauki technik intubacji za pomocą rurek dotchawiczych oraz innych przyrządów wykorzystywanych do utrzymywania drożności dróg oddechowych wykorzystano fantoma do ćwiczeń przyrządowego udrażniania dróg oddechowych.

 

Serdeczne podziękowania składamy dla firmy Med-Grup za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie ww. szkolenia.

 

Opracował: mł. bryg. Maciej Liśkiewicz

 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 8 marca 2019 r.
  Pożary   40 
  Miejscowe zagrożenia    31 
  Alarmy fałszywe    5 
  Suma     76 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010