SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Ćwiczenia aplikacyjno-szkoleniowe "Las-Gaz"

Ćwiczenia aplikacyjno-szkoleniowe "Las-Gaz"

W dniu 17 października w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Górze odbyła się pierwsza część ćwiczeń (p.k. "Las-Gaz") sprawdzających Powiatowy Plan Ratowniczy. Spotkanie miało charakter szkoleniowo-aplikacyjny, w którym prelegentami byli funkcjonariusze KP PSP w Górze, KP PSP w Głogowie oraz pracownik Nadleśnictwa "Góra Śląska".

W spotkaniu udział wzięli:
  • funkcjonariusze KP PSP w Głogowie,
  • funkcjonariusz KP PSP w Wołowie,
  • funkcjonariusze KP PSP w Górze,
  • funkcjonariusz KPP w Górze,
  • przedstawiciel Nadleśnictwa "Góra Śląska",
  • naczelnicy jednostek OSP z terenu pow. górowskiego.

 

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Górze - bryg. Krzysztof Panocha, który przywitał przybyłych na ćwiczenia gości oraz przedstawił plan spotkania.

 

Pierwszym prelegentem była przedstawiciel Nadleśnictwa "Góra Śląska" - Pani Katarzyna Jakubowska, która omówiła przeciwpożarowe zabezpieczenie obszarów leśnych.

 

Następnie głos zabrał st. kpt. Mirosław Drurka z KP PSP w Głogowie i omówił działania podczas gaszenia pożarów lasów o zmiennych parametrach drzewostanowych.

 

Kolejnym prelegentem był mł. bryg. Marcin Klefas z KP PSP w Górze, który zapoznał przybyłych na spotkanie zasady BHP podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

 

Następnie głos zabrał mł. asp. Andrzej Kauch i omówił ogólne założenia do ćwiczeń praktycznych podczas gaszenia pożaru drzewostanu sosnowego w Nadleśnictwie "Góra Śląska", obręb Góra, Leśnictwo Łękanów. Ww. strażak przedstawił również zagadnienie dotyczące aplikacyjnego naliczania sił i środków do pożaru lasów o maksymalnych rozmiarach przy wykorzystaniu programu "Model Pożaru Lasu" wydanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa - Samodzielną Pracownię Ochrony Przeciwpożarowej.

 

Po zakończeniu spotkania wszyscy goście zostali zaproszeni do wzięcia udziału w ćwiczeniach praktycznych, które rozpoczną się w dniu 18 października br.

 


 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 30 maja 2019 r.
  Pożary   137 
  Miejscowe zagrożenia    83 
  Alarmy fałszywe    12 
  Suma     232 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010