SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Spotkanie ws. współpracy systemu powiadamiania ratunkowego

Spotkanie dotyczące doskonalenia współpracy systemu powiadamiania ratunkowego na terenie powiatu górowskiego

W dniu 10 października 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze odbyło się spotkanie dotyczące doskonalenia współpracy systemu powiadamiania ratunkowego na terenie powiatu górowskiego.

 

W spotkaniu udział wzięli:
  • Pan Rafał Wolanowski  - Kierownik Oddziału Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu,
  • nadkom. Adrian Jakubowski – Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  • st.kpt. Janusz Wasylko - Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu,
  • podinsp. Jacek Gregor – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Górze,
  • asp.szt. Janusz Konopnicki – Komenda Powiatowa Policji w Górze,
  • asp.szt. Jerzy Wójcik - Komenda Powiatowa Policji w Górze,
  • bryg. Krzysztof Panocha – Komendant Powiatowy PSP w Górze,
  • asp. Tomasz Błaszczyk – Komenda Powiatowa PSP w Górze.

 

W trakcie spotkania omówiono zagadnienia dotyczące bieżącej współpracy SK z CPR poprzez systemy teleinformatyczne, prawidłowość wymiany informacji pomiędzy SWD POL/PSP a SWD PRM, specyfiki zgłoszeń i zdarzeń. Dotychczasową współpracę strony oceniły pozytywnie zwracając uwagą na konieczność dalszego doskonalenie systemu.

 


 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 30 maja 2019 r.
  Pożary   137 
  Miejscowe zagrożenia    83 
  Alarmy fałszywe    12 
  Suma     232 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010