SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Ćwiczenia

Ćwiczenia ratownicze "GAZ 2018" - szkolenie

Ćwiczenia Gaz 2018

W dniu 7 września 2018 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Górze przeprowadzone zostało szkolenie doskonalące znajomość zagadnień związanych z postępowaniem służb ratowniczych podczas zdarzeń związanych z rozszczelnieniem gazociągów wysokiego ciśnienia.

 

Szkolenie rozpoczął dowódca JRG mł. bryg. Maciej Liśkiewicz, który przywitał przybyłych gości:

  • kierownika Terenowej Jednostki Eksploatacyjnej w Lesznie firmy Gaz-System - Pana Adama Szczepaniaka,
  • specjalistę ds. BHP firmy Gaz-System - Pana Marcina Sydowa,
  • funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu - bryg. Marka Hajduka,
  • funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Lubinie,
  • funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Głogowie,
  • funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Lubinie,
  • funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Górze,
  • druhów Ochotniczych Straży Pożarnych Naratowa, Niechlowa, Żuchlowa, Luboszyc, Psar, Wronowa, Jemielna, Wąsosza i Lubowa,
  • przedstawicieli samorzadów gminnych z Góry, Wąsosza i Jemielna.

 

Następnie głos zabrał mł. asp. Andrzej Kauch, który przedstawił plan szkolenia i przystąpił do pierwszej prezentacji. W trakcie wystąpienia funkcjonariusz przedstawił trasy przebiegu gazociągów wysokiego ciśnienia (zarządzanych przez firmę Gaz-System) przez powiat górowski. Zaprezentował wyznaczone do ćwiczeń miejsce wraz z dokumentacją fotograficzną z przeprowadzonego rozpoznania. Następnie omówił temat ćwiczeń i podstawowe cele do osiągnięcia.Przybliżył przybyłym na szkolenie zasady organizacji ćwiczeń, w tym wyznaczania ich terminu (ćwiczenia niezapowiedziane) oraz ogólne założenia do ćwiczeń.

 

Następnie głos zabrali przedstawiciele firmy Gaz-System, którzy zaprezentowali zasady postępowania podczas awarii gazociągów wysokiego ciśnienia. Po prezentacji uczestnicy udali się w okolicę Zespołu Zaporowo Upustowego gazociągu wysokiego ciśnienia, który przebiega w bliskim sąsiedztwie  siedziby komendy, gdzie zostały omówione części ww. systemu.

 

Po wizji lokalnej w pobliżu infrastruktury należącej do firmy Gaz-System mł bryg. Maciej Liśkiewicz podziękował uczestnikom spotkania za przybycie i uwagę, po czym zakończył szkolenie.

 

 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 30 kwietnia 2019 r.
  Pożary   111 
  Miejscowe zagrożenia    61 
  Alarmy fałszywe    7 
  Suma     179 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010