SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Trójstronne porozumienie dotyczące włączenia OSP Wronów do KSRG

OPS Wronów w KSRG

W dniu 25.07.2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Niechlowie odbyło się spotkanie w sprawie włączenia jednostki OSP Wronów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W spotkaniu brali udział między innymi : Wójt Niechlowa – Beata Pona, Komendant Powiatowy PSP w Górze - bryg. Krzysztof Panocha oraz Prezes OSP Wronów - Dh Gerard  Urban, Naczelnik OSP Wronów – dh Grzegorz Tulikowski,  Pan Marcin Jóźwiak – kierownik Referatu Inwestycyjno – Technicznego Urzędu Gminy w Niechlowie.

 

W przedmiotowym zakresie zostało podpisane trójstronne porozumienie obowiązujące zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego PSP na okres 5 lat. Następnym krokiem będzie sporządzenie wniosku do Komendanta Głównego PSP, za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego, o włączenie jednostki OSP Wronów do KSRG.

Jednostka po uzyskaniu akcesu rozpocznie intensywne przygotowania, aby spełnić wszystkie wymogi związane z prestiżem bycia w KRSG. Równocześnie otworzy to nowe możliwości w kwestii wsparcia finansowego. Niewątpliwym jest jednak, że to wielka zasługa strażaków z Wronowa oraz dobrej współpracy z włodarzem gminy.

Wprowadzenie Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronowie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców na chronionym terenie oraz pozwoli na dalszy rozwój jednostki. Będzie to druga jednostka w KSRG w Gminie Niechlów.

 

 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 30 kwietnia 2019 r.
  Pożary   111 
  Miejscowe zagrożenia    61 
  Alarmy fałszywe    7 
  Suma     179 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010