SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Spotkanie organizacyjne dotyczące włączenia OSP Wronów do KSRG

Szkolenie KPP

W dniu 19 lipca 2018 r. w KP PSP w Górze odbyło się spotkanie dotyczące planowanego na jesień br. włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronowie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Niechlów, Komendant Gminny ZOSP RP Gminy Niechlów, Prezes i Naczelnik OSP Wronów. Podczas spotkania omówiono zasady oraz kryteria włączania jednostki do KSRG. Kolejnym etapem procesu włączania jednostki będzie podpisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Niechlów, Komendantem Powiatowym PSP w Górze oraz Prezesem i Naczelnikiem jednostki proponowanej do KSRG.

 

 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 30 maja 2019 r.
  Pożary   137 
  Miejscowe zagrożenia    83 
  Alarmy fałszywe    12 
  Suma     232 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010