SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Ćwiczenia

Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze pk. „MŁODNIK 2016”

Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze pk. „MŁODNIK 2016”

W dniach 26 i 28 września 2016 r.  odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze pk. „MŁODNIK 2016”, które symulowały akcję ratowniczo-gaśniczą podczas pożaru kompleksu leśnego.

 

Pierwszego dnia ćwiczeń, w siedzibie KP PSP w Górze zostało przeprowadzone szkolenie dla dowódców zmian, sekcji i zastępów. W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze KP PSP z Góry, Wołowa i Głogowa oraz strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele Nadleśnictwa Góra Śląska w Górze, a także pracownicy urzędów gmin zajmujących się sprawami przeciwpożarowymi.

Podczas szkolenia przybliżono następujące tematy:

 • przeciwpożarowe zabezpieczenie obszarów leśnych,
 • technologia gaszenia pożarów lasów o zmiennych parametrach drzewostanowych,
 • aplikacyjne naliczanie sił i środków do pożaru lasu o maksymalnych rozmiarach,
 • bhp podczas akcji ratowniczo-gaśniczych,
 • omówiono założenia do ćwiczeń praktycznych.

 

     W drugim dniu przeprowadzono ćwiczenia praktyczne w leśnictwie Jemielno w Nadleśnictwie Góra Śląska. Manewry prowadzone były przez jednostki ochrony przeciwpożarowej i inne podmioty z terenu powiatu górowskiego, wołowskiego i głogowskiego. Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń około godziny 9.00 funkcjonariusze KP Policji w Górze przystąpili do pościgu za przestępcą, który uciekał lasami leśnictwa Jemielno. W celu zatarcia śladów podpalił 17-letni młodnik sosnowy w okolicach miejscowości Smolne. Pożar został dostrzeżony przez osobę pełniącą dyżur w dostrzegalni przeciwpożarowej w Ryczeniu, która powiadomiła dyspozytora SK KP PSP w Górze o zaistniałym zdarzeniu.

 

     Z chwilą przyjazdu na miejsce pożaru pierwszych zastępów ogniem objęte było ok. 3 ha lasu Zagrożone były 2 sąsiednie pododdziały porośnięte sosną. Powierzchnia zagrożonego obszaru wynosiła ok. 40 ha. W początkowej fazie akcji, siły i środki były niewystarczające. Pierwsze przybyłe na miejsce zdarzenia zastępy podjęły działania gaśnicze zawężając front pożaru na głównym kierunku jego rozprzestrzeniania. KDR przewidując trudności z opanowaniem pożaru zażądał dodatkowych sił i środków. Kolejne przybyłe zastępy zostały skierowane do gaszenia pożaru na jego froncie oraz utworzenia na Odrze oddalonej od miejsca pożaru o ok. 800 m. punktu czerpania wody i dostarczenia jej dla zastępów biorących udział w działaniach. Podczas ćwiczeń, w fazie końcowej, na front pożaru o długości ok. 150 m podawanych było 12 prądów gaśniczych z PW-52 oraz 12 prądów gaśniczych na boki pożaru. Warunkiem powodzenia ćwiczeń było podawanie środków gaśniczych przez min. 10 minut. W trakcie ćwiczeń zorganizowano dla strażaków z jednostek OSP doskonalenie umiejętności prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, na specjalnie przystosowanym do tego celu fantomie. Ponadto po zakończeniu ćwiczeń wykwalifikowany pracownik Zakładu Usług Leśnych przeprowadził instruktaż w zakresie ścinania i powalania drzew.

 

W ćwiczeniach udział brały 23 zastępy straży pożarnych z :

 • Państwowej Straży Pożarnej: 5 z JRG Góra, 4 z JRG Wołów,
 • jednostki ochrony przeciwpożarowej z powiatu górowskiego: OSP Jemielno, OSP Luboszyce, OSP Stara Góra, OSP Lubów, OSP Wąsosz, OSP Niechlów
 • jednostki ochrony przeciwpożarowej z powiatu głogowskiego: OSP Jerzmanowa, OSP Kotla, OSP Dobrzejowice,
 • jednostki ochrony przeciwpożarowej z powiatu wołowskiego: OSP Wińsko, OSP Wyszęcice, OSP Orzeszków, OSP Krzydlina M, OSP Krzydlina W.


Celem ćwiczeń było m.in.:

 • sprawdzenie Powiatowego Planu Ratowniczego w zakresie alarmowania sił i środków KSRG oraz współdziałania z powiatem wołowskim i głogowskim,
 • doskonalenie umiejętności dowodzenia na poziomie interwencyjnym i taktycznym,
 • doskonalenie wiedzy i umiejętności dotyczących organizacji akcji ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów lasów,
 • doskonalenie umiejętności współdziałania PSP z innymi podmiotami podczas organizowania i prowadzenia akcji gaśniczej na terenie leśnym,
 • sprawdzenie umiejętności dowodzenia pododdziałem DBO „Góra”, siłami i środkami jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu  powiatu wołowskiego, a także współpracy z lokalnymi siłami PSP,
 • sprawdzenie zasad współdziałania SK z innymi podmiotami, takimi jak Pogotowie ratunkowe, Policja, Służby Nadleśnictwa Góra Śląska w zakresie alarmowania i współdziałania na miejscu zdarzenia,
 • doskonalenie współpracy zastępów podczas organizacji systemu dostarczania wody na duże odległości.

 

 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 30 kwietnia 2019 r.
  Pożary   111 
  Miejscowe zagrożenia    61 
  Alarmy fałszywe    7 
  Suma     179 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010