SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Ćwiczenia

Ćwiczenia pk. "Świątynia 2015" - Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Ćwiczenia pk. "Świątynia 2015" na obiekcie Kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze W dniu 13 października 2015 r. w siedzibie KP PSP w Górze przeprowadzono ćwiczenia aplikacyjne poprzedzające ćwiczenia praktyczne pk. ,,Świątynia 2015 r.”. W ćwiczeniach aplikacyjnych udział wzięli:
 • st. bryg. Arkadiusz Szuper – Komendant Powiatowy PSP w Górze oraz mł. bryg. Lucjan Sibilak – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Górze,
 • górowscy strażacy PSP i OSP,
 • przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Górze w osobach: asp. szt. Janusz Konopnicki – Naczelnik Wydziału Prewencji i kom. Grzegorz Zieliński – Zastępca Naczelnika Prewencji,
 • Radosław Stolarczyk - Komendant Straży Miejskiej w Górze,
 • Tadeusz Juska - Kierownik BZK w Starostwie Powiatowym w Górze,
 • przedstawiciele GCZK w Górze i Wąsoszu: Katarzyna Sadowska i Stanisław Lewicki,
 • ks. Henryk Wachowiak – proboszcz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze,
 • bryg. Piotr Znamirowski – przedstawiciel KP PSP w Oławie,
 • mł. bryg. Łukasz Antonowicz - przedstawiciel KP PSP w Oławie,
 • mł. bryg. Paweł Kaliński – przedstawiciel KM PSP w Wałbrzychu,
 • st. kpt. Janusz Gabryś – przedstawiciel KP PSP w Bolesławcu.

Ćwiczenia otworzył Komendant Powiatowy PSP w Górze, który przywitał zaproszonych gości oraz przedstawił porządek spotkania. Jako pierwszy głos zabrał mł. bryg. Paweł Kaliński z KM PSP w Wałbrzychu, który omówił pożar na Zamku Książ, jaki powstał w dniu 10-12-2014 r.. Następnie st. kpt. Janusz Gabryś z KP PSP w Bolesławcu przedstawił prezentacje dot. pożaru Zamku Kliczków, który powstał w dniu 6-12-2014 r. Ostatnim prelegentem przedstawiającym pożary obiektów zabytkowych był bryg. Piotr Znamirowski z  KP PSP w Oławie, który omówił pożar kościoła pw. św. Józefa w Oławie, który miał miejsce w dniu  30 maja 2013 r.

 

Po interesujących prezentacjach strażaków z zaprzyjaźnionych powiatów, ksiądz proboszcz przedstawił rys historyczny oraz omówił budowę kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze. Na zakończenie ćwiczeń Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Górze omówił założenia do ćwiczeń praktycznych oraz wskazał zagrożenia występujące w przypadku pożarów tego typu obiektów.

 

W dniu 14 października 2015 r. przeprowadzono ćwiczenia taktyczno-bojowe na obiekcie Kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze. Założeniem do ćwiczeń był pożar na poddaszu budynku kościoła. Scenariusz zakładał zwarcie instalacji elektrycznej na poddaszu kościoła, w wyniku którego zapaliły się przewody elektryczne, a następnie ogień objął drewnianą konstrukcję dachu znajdującą się nad prezbiterium. Kościelny zauważył pożar, zawiadomił straż pożarną i udał się na poddasze w celu sprawdzenia czy występuje tam zagrożenie. Będąc nad sklepieniem doznał zawału serca. W tym samym czasie odbywała się próba chóru parafialnego. Organista widząc zadymienie nakazał jej uczestnikom opuszczenie obiektu. Sam jednak potknął się i spadł z wysokości ok. 7 m na betonową posadzkę wewnątrz kościoła, doznając złamania kręgosłupa. Pozostałe osoby opuściły kościół o własnych siłach doznając jedynie niegroźnego podtrucia dymem pożarowym oraz drobnych ran związanych z obtarciem naskórka i skręceniem stawu skokowego.

 

Pierwsze przybyłe na miejsce pożaru zastępy z JRG Góra, skupiły się na ewakuacji osób przebywających wewnątrz kościoła. Ratownicy przeprowadzili segregację rannych oraz udzielali pomocy medycznej osobie poszkodowanej znajdującej się wewnątrz kościoła (w roli poszkodowanych wystąpiła młodzież z 1-2 Środowiskowego Hufca Pracy w Górze). Jednocześnie prowadzono poszukiwania drugiej osoby poszkodowanej, która prawdopodobnie przebywała w okolicy miejsca powstania pożaru. Działania ratowników wspierał przybyły na miejsce Zespół Pogotowia Ratunkowego. Po ewakuacji pierwszego rannego i przekazaniu go dla Pogotowia Ratunkowego, odnaleziono drugą osobę poszkodowaną. Ponieważ osoba przebywała na poddaszu oraz z uwagi na trudności związane z dotarciem do poszkodowanego przez wąskie i kręte schody, podjęto decyzje o jej ewakuacji za pomocą podnośnika hydraulicznego. Zastęp z JRG Góra bezpiecznie ewakuował poszkodowanego na zewnątrz budynku, gdzie otrzymał pomoc medyczną od Zespołu Pogotowia Ratunkowego. W tym czasie na miejsce pożaru przybyła drabina pożarnicza z     KM PSP w Lesznie, za pomocą której podano prąd wody na palące się poddasze. Przybywające kolejne zastępy zostały skierowane do prowadzenia działań wewnątrz kościoła oraz zapewnienia zaopatrzenia wodnego dla zastępów prowadzących działania gaśnicze.               Przybyła na teren działań drabina pożarnicza z KP PSP w Głogowie została skierowana do prowadzenia działań z drugiej strony budynku, gdzie zastęp podał prąd wody na palące się poddasze. Po dotarciu na miejsce pożaru dodatkowych sił i środków wprowadzono kolejne prądy wody w celu całkowitego zlikwidowania pożaru. W sumie na palący się obiekt podawane były 3 prądy gaśnicze z 2 drabin pożarniczych i podnośnika oraz 3 prądy gaśnicze wewnątrz obiektu. W trakcie prowadzenia działań gaśniczych, prowadzono także ewakuację zagrożonego mienia znajdującego się wewnątrz kościoła. W ćwiczeniach udział brało 18 zastępów straży pożarnych z JRG Góra, JRG Leszno, JRG Głogów OSP Niechlów, OSP Stara Góra, OSP Osetno, OSP Jemielno, OSP Luboszyce, OSP Wąsosz, OSP Radosław, OSP Czernina, OSP Wierzowice Małe, OSP Chróścina, w sile ok. 70 strażaków. Działania strażaków wspierali przedstawiciele Policji oraz Straży Miejskiej, którzy zabezpieczali teren działań, zapewniając dojazd pojazdów ratowniczo-gaśniczych do miejsca pożaru.

 

Podstawowym celem ćwiczeń było:

 1. Sprawdzenie zapisów Powiatowego Planu Ratowniczego.
 2. Doskonalenie umiejętności dowodzenia na poziomie interwencyjnym i taktycznym.
 3. Sprawdzenie możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obrębie zabudowy staromiejskiej, wąskich dróg dojazdowych itp., a także z zakresu ratownictwa medycznego.
 4. Sprawdzenie możliwości zaopatrzenia wodnego w obrębie starego miasta
 5. Doskonalenie umiejętności dotyczącej usuwania zagrożeń na terenie obiektów zabytkowych.
 6. Doskonalenie zasad współpracy strażaków PSP z OSP oraz ze strażakami z powiatów ościennych
 7. Sprawdzenie zasad współdziałania SK z innymi podmiotami, takimi jak Pogotowie ratunkowe, Policja, Straż Miejska w zakresie alarmowania.
 8. Doskonalenie umiejętności obsługi sprzętu stanowiącego wyposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 9. Doskonalenie współpracy z GCZK w Górze, właścicielem obiektu oraz Policją w zakresie ewakuacji i zabezpieczenia eksponatów zabytkowych.
 10. Doskonalenie umiejętności organizacji łączności alarmowania, dysponowania i współdziałania podczas działań ratowniczych organizowanych z jednostkami z innych powiatów.

 

Ćwiczenia przeprowadzono sprawnie, założone cele zostały osiągnięte. Oceniane były przez rozjemców z sąsiednich komend powiatowych PSP. Ćwiczenia obserwował bryg. Piotr Grzyb – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wołowie oraz bryg. Paweł Dziadosz – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego w   KP PSP w Głogowie.

 

Ćwiczeniom przyglądali się także:

 • Piotr Wołowicz – Starosta Górowski
 • Paweł Niedźwiedź – Wicestarosta Górowski,
 • insp. Ryszard Wójtowicz – Komendant Powiatowy Policji w Górze,
 • Stanisław Jabłoński - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Górze,
 • Tadeusz Juska - Kierownik BZK w Starostwie Powiatowym w Górze,
 • Katarzyna Sadowska - przedstawiciel GCZK w Górze,
 • Stanisław Lewicki - przedstawiciel GCZK w Wąsoszu,
 • Dorota Morawska – kierownik Pogotowia Ratunkowego w Górze,
 • Zofia Świerszcz – Komendant 1-2 Środowiskowego Hufca Pracy w Górze.

 

 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 30 maja 2019 r.
  Pożary   137 
  Miejscowe zagrożenia    83 
  Alarmy fałszywe    12 
  Suma     232 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010