BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

Służba Cywilna

 KP PSP w Górze - Służba Cywilna

 

KPPSP w Górze: Akcje ratowniczo-gaśnicze

Pożar hali produkcyjnej Chemeko System (Rudna Wielka)

W dniu 24 maja 2011 r. ok. godz. 430 powstał pożar w hali produkcyjnej w Zakładzie Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych ,,Chemeko-System” Sp. z o.o. w Rudnie Wielkiej.

 

 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010