BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

Służba Cywilna

 KP PSP w Górze - Służba Cywilna

 

KPPSP w Górze: Ćwiczenia

Ćwiczenia taktyczno-bojowe p.k. ,,Wodniki 2014”

Ćwiczenia taktyczno-bojowe p.k. ,,Wodniki 2014” W dniu 23 października 2014 r. na terenie Kopalni Gazu Ziemnego Załęcze w Wodnikach odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe p.k. ,,Wodniki 2014”. W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki PSP z Góry, Rawicza i Milicza, sekcja Zakładowej Stacji Ratownictwa Górniczego PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze, Oddział Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworowego PGNiG z Krakowa oraz strażacy OSP z powiatu górowskiego i rawickiego, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Policja.

W sumie w ćwiczeniach uczestniczyło ok. 100 ratowników i funkcjonariuszy. Do ćwiczeń włączyli się również pracownicy zespołów zarządzania kryzysowego szczebla powiatowego i gminnego.

Scenariusz ćwiczeń zakładał rozszczelnienie pieca osuszacza i zapalenie się znacznych ilości glikolu trójetylenowego, służącego do osuszania gazu. Pożar stwarzał zagrożenie dla instalacji i urządzeń technologicznych znajdujących się na terenie kopalni gazu ziemnego. W wyniku pożaru 3 pracowników kopalni zostało rannych.

 

Działania ratowników polegały m.in. na:

 • udzieleniu pomocy 3 poszkodowanym przy współpracy z Zespołem Ratownictwa Medycznego,
 • obronie zagrożonych instalacji i urządzeń technologicznych znajdujących się na terenie kopalni gazu ziemnego,
 • zamknięciu zaworu odcinającego dopływ glikolu do osuszacza przez sekcję Zakładowej Stacji Ratownictwa Górniczego,
 • zbudowaniu punktu czerpania wody i dostarczeniu wody na dużą odległość,
 • zorganizowaniu siatki łączności radiowej pomiędzy współdziałającymi służbami,
 • ugaszeniu płonącego glikolu.

 

Po zakończeniu ćwiczeń miał miejsce pokaz działań Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworowego w Krakowie oraz Zakładowej Stacji Ratownictwa Górniczego z Zielonej Góry. Ratownicy przy pomocy specjalistycznego sprzętu, zabezpieczeni w sprzęt ochrony układu oddechowego w osłonie dwóch prądów gaśniczych, dokonali wymiany uszkodzonej zasuwy w rozszczelnionej głowicy eksploatacyjnej.

 

Celem ćwiczeń było m.in.:

 • doskonalenie współdziałania zastępów PSP i OSP z Zastępami Ratowniczymi PGNiG S.A.,
 • zapoznanie ćwiczących z zagrożeniami występującymi na terenie KGZ Załęcze,
 • doskonalenie umiejętności kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym i interwencyjnym,
 • doskonalenie zasad współdziałania z ZRM, Policją,
  • doskonalenie zasad współpracy i działania z Biurem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Górze i gminnymi centrami zarządzania kryzysowego,
  • doskonalenie współpracy zastępów podczas organizacji systemu dostarczania wody na duże odległości,
  • sprawdzenie działania systemu łączności przewodowej i bezprzewodowej.

 

Zamierzone cele zostały osiągnięte, osoby poszkodowane uratowane, pożar ugaszony. Ćwiczenia stały na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Podczas podsumowania ćwiczeń podziękowano kierownictwu PGNiG S.A. za udostępnienie terenu do ćwiczeń, za zaangażowanie oraz współpracę. Podziękowanie skierowano również do strażaków PSP z terenu powiatu rawickiego, milickiego i górowskiego oraz z Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji oraz Pogotowia Ratunkowego za współpracę i udział w ćwiczeniach.

 

Ćwiczenia były poprzedzone szkoleniem, które odbyło się dzień wcześniej tj. 22-10-2014 r. w siedzibie KP PSP w Górze. Na szkoleniu przedstawiciele PGNiG S.A. oddział w  Zielonej Górze tj. Kierownik Działu Profilaktyki i Bezpieczeństwa Ruchu, Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej z Działu BHP i Ochrony Ppoż., Kierownik Zakładowej Stacji Ratownictwa Górniczego oraz Kierownik Kopalni Gazu Ziemnego Załęcze w Wodnikach, przybliżyli tematy związane z technologią wydobycia i zagrożeniami występującymi na terenie kopalń gazu ziemnego.

Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Górze przedstawił  zasady ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach i organizacji planowanej ewakuacji ludności.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Górze omówił założenia do ćwiczeń praktycznych na terenie KGZ Załęcze w Wodnikach, natomiast inspektor wydziału operacyjno-szkoleniowego KP PSP w Górze przedstawił metody naliczania sił i środków potrzebnych do zwalczenia zagrożenia pożarowego na obiektach KGZ.

 

W szkoleniu oprócz ww. osób uczestniczyli także:

 • Komendant Powiatowy PSP w Górze oraz strażacy z JRG Góra,
 • strażacy OSP uczestniczący w ćwiczeniach,
 • przedstawiciele Powiatowego i gminnych centrów zarządzania kryzysowego,
 • pracownicy zajmujący się sprawami p.poż. w gminach.

 

 

 

 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010