BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

Bezpieczna eksploatacja urządzeń gazowych zasilanych z butli

Bezpieczna eksploatacja urządzeń gazowych zasilanych z butli

Sprawne technicznie butle z gazem płynnym powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych. Muszą przy tym być spełnione następujące warunki:

 • zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego w butlach i gazu z sieci gazowej,
 • w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym nie należy instalować więcej                      niż dwóch butli,
 •  mieszkaniach nie wolno przechowywać butli zapasowych nie podłączonych do instalacji,
 • urządzenia gazowe mogą być instalowane w pomieszczeniach, w których zapewnione                    są prawidłowe warunki wentylacji, pamiętając o zgodności ruchu powietrza wentylowanego                     z ewentualnymi możliwościami wydostania się gazu z nieszczelności i urządzeń,
 • w pomieszczeniu, w którym instaluje się butle, należy zachować temperaturę niższą niż 35oC,
 • butle należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej i należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym,
 • między butlą, a urządzeniem promieniującym ciepło, z wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych z butlami, należy zachować odległość co najmniej1,5 m,
 • urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3m i wytrzymałości na ciśnienie                  co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60 oC,
 • urządzenia gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 kW należy łączyć z przewodem elastycznym, o którym mowa wyżej, rurą stalową o długości co najmniej 0,5 m,
 • zabrania się przechowywania butli w pomieszczeniach piwnicznych na poddaszach                   i strychach w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnodostępnych, jak również tarasach, balkonach i loggiach, ponieważ gaz propan-butan jest gazem cięższym od powietrza i może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem,
 • nie wolno zastawiać dostępu do butli oraz odbiorników gazu.

 

Ponadto należy systematycznie wietrzyć pomieszczenia w których zainstalowano przewody                       i urządzenia gazowe, a po zakończeniu użytkowania odbiorników gazu zamknąć wszystkie kurki gazowe.

 

 

Uwaga:
Puste butle po gazie płynnym należy traktować z zachowaniem tych samych środków ostrożności, jak przy butlach pełnych, gdyż zawierają pary gazu.

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 30 maja 2019 r.
  Pożary   137 
  Miejscowe zagrożenia    83 
  Alarmy fałszywe    12 
  Suma     232 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010