BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

Komunikat FZZSM z dnia 19 grudnia 2011 r.

K O M U N I K A T

 

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych na spotkaniu w dniu 19 grudnia 2011 roku, oceniając aktualną sytuację w tym rozwiązania zawarte w planach budżetowych na 2012 rok, różnicujące poszczególne służby co oznacza kolejny (czwarty) rok bez waloryzacji i podwyżek obejmujących wszystkich funkcjonariuszy, postanowiła powołać Ogólnopolski Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny.

 

 

Powołanie Ogólnopolskiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Służby Więziennej jest bezpośrednim wyrazem niezadowolenia i dezaprobaty całego środowiska służb mundurowych wobec przyjętych przez Rząd rozwiązań różnicujących funkcjonariuszy zapewniających bezpieczeństwo Państwa i Obywateli.

Ogólnopolski Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny działając w oparciu o uchwały poszczególnych organizacji wchodzących w skład Federacji Służb Mundurowych, podjął decyzję o rozpoczęciu w dniu 21 grudnia 2011 roku o godz. 12.00 akcji protestacyjnej poprzez oflagowanie jednostek organizacyjnych i akcję informacyjną o przyczynie i podjętych działaniach.

Komitet zobowiązuje wojewódzkie struktury organizacyjne związków w terminie do 28 grudnia 2011 roku do powołania Wojewódzkich Komitetów Protestacyjnych i przesłania informacji zwrotnej.

Ogólnopolski Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny postanowił skierować wystąpienia do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości, Przewodniczących Klubów Poselskich i Komisji Sejmowych.

W dniu 28 grudnia 2011 roku odbędzie się kolejne spotkanie Ogólnopolskiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego, na którym zostaną podjęte decyzje dotyczące planowanych czynnych działań protestacyjnych.

 

 

Przewodniczący Przewodniczący

ZG NSZZ Policjantów KKW NSZZ FSG

Antoni Duda Mariusz Tyl

 

Przewodniczący Przewodniczący

ZZS „FLORIAN” ZG NSZZP Poż.

Krzysztof Oleksak Krzysztof Hetman

 

 

Przewodniczący

ZG NSZZFIPW

Wiesław Żurawski

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 30 maja 2019 r.
  Pożary   137 
  Miejscowe zagrożenia    83 
  Alarmy fałszywe    12 
  Suma     232 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010