BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

Ćwiczenia na kompleksie leśnym pk. ,,Ryczeń 2011"

W dniu 29 września 2011 r. o godz. 11:00 w leśnictwie Zawiszów Nadleśnictwa Góra Śląska w Górze odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze pk. „RYCZEŃ 2011”, które symulowały akcję ratowniczo-gaśniczą podczas pożaru kompleksu leśnego. Manewry prowadzone były przez jednostki ochrony przeciwpożarowej i inne podmioty z terenu powiatu górowskiego, głogowskiego, wołowskiego oraz milickiego. Jednym z zasadniczych elementów ćwiczeń było podjęcie próby zorganizowania zaopatrzenia wodnego na miejscu akcji przy wykorzystaniu agregatu pompowego dużej wydajności i samochodu wężowego SW 6000.

Do działań użyto także ciężki sprzęt z Nadleśnictwa Góra Śląska w postaci pługów do wykonania pasów zaporowych i beczkowozu. Zgodnie ze scenariuszem ćwiczenia rozpoczęły się, gdy pożarem objęte było ok. 0,5 ha lasu Zagrożone były 2 sąsiednie pododdziały porośnięte sosną 31 i 37-letnią. Powierzchnia zagrożonego obszaru wynosiła ok. 37 ha. W początkowej fazie akcji, siły i środki były niewystarczające. Pierwsze przybyłe na miejsce zdarzenia zastępy podjęły działania gaśnicze wzdłuż drogi między pododdziałami zawężając front pożaru na głównym kierunku jego rozprzestrzeniania. KDR przewidując trudności z opanowaniem pożaru zażądał dodatkowych sił i środków. W trakcie działań okazało się, że pożar rozprzestrzeniał się w kierunku odwiertu gazowego. Kolejne przybyłe zastępy zostały skierowane do obrony zagrożonego odwiertu gazowego, gaszenia pożaru na jego froncie oraz utworzenia na oddalonym o ok. 1800 m. zbiorniku przeciwpożarowym punktu czerpania wody i dostarczeniu wody dla zastępów biorących udział w działaniach. Podczas ćwiczeń, w fazie końcowej, na front pożaru o długości ok. 450 m. podawanych było 14 prądów gaśniczych z PW-52. Takie działania pozwoliły skutecznie oddziaływać na front pożaru, aż do lokalizacji i ugaszenia ognia. W wyniku pożaru spaleniu uległo ok. 9,5 ha lasu.

W ćwiczeniach udział brały 23 zastępy straży pożarnych z :

 • Państwowej Straży Pożarnej: 4 z JRG Góra, JRG Wołów, JRG Milicz
 • jednostki ochrony przeciwpożarowej z powiatu górowskiego: OSP Jemielno, OSP Ryczeń, OSP Stara Góra, OSP Osetno, OSP Psary, OSP Lubów, OSP Luboszyce, OSP Czeladź Wielka, OSP Wąsosz, OSP Wierzowice Małe, OSP Czernina, OSP Niechlów,
 • jednostki ochrony przeciwpożarowej z powiatu głogowskiego: OSP Jerzmanowa, OSP Białołęka, OSP Dobrzejowice,
 • jednostki ochrony przeciwpożarowej z powiatu wołowskiego: OSP Wińsko.

 

Celem ćwiczeń było:

 • doskonalenie umiejętności doboru ilościowego i jakościowego oraz właściwego rozmieszczenia sił i środków do zwalczania przykładowego zagrożenia pożarowego w kompleksie leśnym,
 • doskonalenia umiejętności kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym i interwencyjnym,
 • doskonalenie zasad współdziałania z ZRM, Policją, służbami Ośrodka Kopalń Góra,
 • doskonalenie zasad współpracy i działania z Powiatowym i Gminnymi Zespołami Zarządzania Kryzysowego oraz Nadleśnictwem Góra Śląska w zakresie zwalczania pożarów dużych kompleksów leśnych,
 • sprawdzenie opracowanych „Sposobów postępowania na wypadek pożaru obszarów leśnych” dla Nadleśnictwa Góra Śląska,
 • zapoznanie ćwiczących zastępów z:

- operacyjnym zabezpieczeniem obszarów leśnych,

- drogami dojazdowymi,

- zaopatrzeniem wodnym.

 • doskonalenie wykonywania rutynowych czynności przez poszczególnych funkcyjnych w ramach zastępu,
 • doskonalenie współpracy zastępów podczas organizacji systemu dostarczania wody na duże odległości,
 • sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników oraz gotowości operacyjno – technicznej sił i środków wchodzących w skład kompanii gaśniczej „Góra” Dolnośląskiej Brygady Odwodowej,
 • sprawdzenie działania systemu łączności przewodowej i bezprzewodowej.

 

 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 30 maja 2019 r.
  Pożary   137 
  Miejscowe zagrożenia    83 
  Alarmy fałszywe    12 
  Suma     232 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010