SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze

Numer alarmowy 112

Numer alarmowy 112

NUMER ALARMOWY 112


W dniu 1 września 2005 r. na terenie całego kraju został uruchomiony ratunkowy numer alarmowy 112. Na terenie powiatu górowskiego telefon ten odbierze dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Górze, jeśli połączenie będzie wykonane z telefonu komórkowego, natomiast jeśli ktoś zadzwoni z telefonu stacjonarnego, to zgłoszenie odbierze dyżurny KP PSP w Górze. Po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia poszczególni dyżurni przekażą daną sprawę do odpowiednich służb.

Możliwość zgłoszenia zdarzenia pod numerem 112 przewidziana jest dla cudzoziemców oraz dla osób nie umiejących zidentyfikować powstałego zagrożenia. Istnieje prawdopodobieństwo, że osoby nie znające języka polskiego, nie będą mogły porozumieć się z dyżurnym odbierającym zgłoszenie, ponieważ będzie się on posługiwał językiem ojczystym, tak jak w większości krajów Unii Europejskiej, gdzie kontakt ze służbami ratowniczymi odbywa się wyłącznie w języku danego kraju.

 

Numer alarmowy 112 jest numerem bezpłatnym. Apelujemy jednak, aby nie wykorzystywać go bez potrzeby. Stanowiska obsługujące ww. numer wyposażone są w rejestratory rozmów. Dzięki tym urządzeniom możliwe jest nagranie całej rozmowy telefonicznej ( np. na dysk twardy komputera) i odsłuchanie jej w dowolnej chwili w celu przeanalizowania danego zgłoszenia. Wyświetlony zostanie także numer telefonu, z którego było zgłaszane zdarzenie. Pozwoli to zidentyfikować osobę dzwoniącą bez potrzeby, dzięki czemu łatwiejsze stanie się wyciągnięcie wobec niej stosownych konsekwencji.

 

Wprowadzenie numeru 112 nie likwiduje numerów alarmowych 999 dla Pogotowia Ratunkowego, 998 dla Straży Pożarnej i 997 dla Policji. Pod wskazane numery nadal można zgłaszać powstałe zagrożenia. Komendant Powiatowy PSP w Górze apeluje, aby nadal korzystać z dotychczasowych numerów alarmowych. Wybieranie ww. numerów jest korzystniejsze, ponieważ dzwoniąc pod numer alarmowy 112 możemy tracić cenny czas na przekierowanie zgłoszenia i powiadamianie odpowiednich służb o powstałym zdarzeniu (w przypadku powiatu górowskiego). Aby zgłoszenie było skuteczne należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach: - należy mówić spokojnie i wyraźnie, - należy podać dokładny adres miejsca, w którym powstało zdarzenie, - dyżurnego należy poinformować czy są osoby ranne i zagrożone oraz z jakim zagrożeniem mamy do czynienia, - na zakończenie należy podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu z którego się dzwoni.

 

 

Odnośniki ze strony www.straz.gov.pl dotyczące numeru alarmowego 112:

  • www.112.gov.pl - informacje o podejmowanych w Polsce działaniach dotyczących funkcjonowania numeru alarmowego 112 i pracach nad jego upowszechnianiem,
 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 2 lutego 2018 r.
  Pożary   13 
  Miejscowe zagrożenia    21 
  Alarmy fałszywe    2 
  Suma     36 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010